KWS
   
 

Kolbemajs

KOLBEMAJS

Kolben - den bedste del af majsen

Kolben er den mest energirige og lettest fordøjelige del af majsplanten. Hvis du stiller ekstra høje krav til energiindholdet i dit grovfoder og samtidigt vil have et grovfoder med lav fyldeværdi, er kolbemajs det perfekte valg. Derfor mener vi, at alle højydende besætninger, jerseybesætninger og slagtekalve bør planlægge med kolbemajs, hvis fodrings- og silosystem gør det muligt

Når du vil have frihed mellem kolbemajs og helsædsmajs
Dyrker du primært majsen til helsæd, men vil holde muligheden for kolbemajs åben? Så bør du vælge en sort, som har vist sin værdi til helsæd, og derefter se hvad som giver dig den bedste sikkerhed for et godt resultat som kolbemajs.
Det gør du ved at se på sorternes udbytte af stivelse, som giver det bedste billede af om udbyttet i sorten stammer fra kolben. Udbyttet af foderenheder som majshelsæd siger ikke meget om, hvor en sort ligger som kolbemajs. Det skyldes, at andelen af stængeler og blade varierer kraftigt mellem sorterne.

 

Udbytte af stivelse og protein for de 10 bedste sorter der har været med i landsforsøgene over tre år. Udbyttet er vist som forholdstal beregnet som gennemsnit over de tre år.
Udbyttet af foderenheder er vist efter navnet på sorten.

 

Martinez KWS udmærker sig ved et meget højt udbytte af både stivelse og protein og da Martinez KWS samtidigt ligger helt i top til helsæd, anser vi sorten som den absolut bedste sort, når du ønsker at have fleksibiliteten mellem helsæd og kolbemajs.
Martinez KWS har været med i kernemajsforsøgene i 2015, og leverede her det højeste udbytte både i FE(svin) og i protein.

Vælger du blandt de tidligste sorter, så giver Augustus KWS og Kainoas den bedste kombination af udbytte af stivelse og protein. Da de to sorter ligger med de højeste udbytter af foderenheder som helsæd, få de ikke bedre tidlige sorter når du vil have fleksibilitet mellem heldsæd og kolbemajs.

Når majsen med sikkerhed skal høstes som kolbemajs
Er du ikke i tvivl om at majsen skal høstes som kolbemajs, skal du vælge mellem sorter som er dokumenteret som gode sorter til kernemajs. Da udbyttet af foderenheder i koblemajs næste udelukkende kommer fra kernerne i kolben, kan du bruge sorternes udbytte som kernemajs til at finde den bedste sort.
Rigtige kernemajssorter sikrer dig samtidigt, at majsen kan blive stående til høst som kolbemajs. Ved du at majsen skal høstes som kolbemajs, kan du derfor regne med, at rigtige kernemajssorter giver det bedste udbytte, den højeste kvalitet og den bedste økonomi.

Højeste udbytte af foderenheder og protein.
Der er betydelige forskelle i udbytterne af foderenheder og protein mellem sorterne der er testet til kerne- og kolbemajs gennem de sidste tre år. I Landsforsøgene med kernemajs udtages der prøver af hele kolben for at analysere sorternes indhold af foderenheder og protein.
Udbyttet i grafen nedenfor er beregnet ud fra analyser af koblernes indhold af foderenheder og protein, samt udbyttet i kerner. Det er et rigtigt godt estimat for udbyttet som kolbemajs, da blade og spindel kun bidrager marginalt til udbyttet.

 

 

Fleksible sorter til kolbemajs eller helsæd

Sorter - når du ved det skal være kolbemajs

Sort FAO

 
KWS