KWS
   
 

Foder- og energiroer

At roerne mange steder er kommet tilbage i mange foderplaner betyder, at andelen af hjemmeavlet grovfoder kan øges og dyrkningssikkerheden i marken bliver større. Køerne kvitterer med et højere indhold af fedt og protein i mælken, som der igen vejer positivt ved afregning fra mejeriet.

De senere år har udbytter og kvalitet i majs til helsæd været varierende. I den forgangne sæson blev kvaliteten heldigvis god de fleste steder. Men den svingede succes i denne afgrøde har gjort, at flere mælkeproducenter inddrager roen som garant for en stabil grovfoderforsyning. En lang vækstsæson betyder, at afgrøden kan kompensere for de udsving der måtte være i løbet af året.

I roedyrkningen er omhyggelighed en nødvendighed. Fremspiringen i marken skal for det første være helt i top. Det sikres blandt andet ved en omhyggelig såbedstilberedning, men også – ikke mindst – ved valg af det bedste frø. Vi har for snart ti år siden udviklet en unik frøbehandlingsmetode, som gør, at fremspiringen i marken sker hurtigt og ensartet. Metoden, som vi kalder for EPD (Early Plant Development), har sukkerroedyrkere i hele Europa nydt godt af i nu mange år. Dine foder- og bioenergi-roer fra KWS har naturligvis denne behandling som standard.

De nye foder- og energiroer er forædlet med udgangspunkt i genetikken fra sukkerroer. Det giver en række fordele. For det første får vi en markant højere tørstofprocent og dermed også flere foderenheder per tons rod. Dernæst sidder roerne meget ensartet i jorden; det letter aftopningen, idet bladfæstet sidder i samme højde, så man undgår væltede roer under aftopning og optagning. Et andet plus ved de nye typer er, at der skal transporteres og håndteres færre tons roer per hektar for at få samme mængde foderenheder.

 

  KWS foder- og energiroer 2016

Kompetent rådgivning inden for dyrkning af roer til foder- og energiformål

DK-Lars Andersen_orange_right

Lars Andersen


Telefon:  8662 9636
Mobil:     3062 9636

E-mail: lars.andersen@kws.com

DK-EloWestLarsen_orange_right

Elo West Larsen

Telefon: 54 84 32 11
Mobil:    20 20 15 16

E-mail: elo.larsen@kws.com

KWS foder- og energiroer 2016

Sort Beskrivelse
GERTY KWS Den stabile sort
JAQUELINA Velafprøvet og meget dyrkningssikker
CINDY KWS Kun lidt jord og meget energi
LINOVA KWS Ny forædling, fokus på udbytte og renhed
BERETTA Stor top, god jorddækning

 
KWS