KWS
   
 

Bejdsning

Bejdsning af roefrø foregår i et helt automatiseret anlæg. Først tilsættes fungicider og insekticider på den grå pille, hvorpå pillen farves i den den karakteristiske orange KWS farve.

Farvelaget fungerer som beskyttelse af bejdsemidlet, så det ikke slides af frøet, samt som beskyttelse så roedyrkeren og andre ikke kommer i kontakt med plantebeskyttelsesmidler.


zr__wirkstoffapplikation

Det færdige produkt tørres ned til et vandindhold på syv procent, så man er sikker på, at kvaliteten holder samme høje niveau frem til såning hos roedyrkeren. Ethvert færdigt frøparti undergår flere kvalitetskontroller og en del kemiske analyser for at sikre, at mængden af bejdsemiddel svarer til kundernes specifikke ønsker.

Teknologien som ligger bag alle disse processer, såvel som sammensætningen af selve pelleringsmassen, er resultat af mange års udviklingsarbejde. KWS har sin egen udviklingsafdeling for frøteknologi, for til stadighed at optimere proceskvaliteten og dyrkbarheden i de mange nye sorter som til stadighed udvikles.  

 


 
KWS