KWS
   
 

Trappe

  • Dyrkningsegenskaber: Middeltidlig sort med en god stråstyrke
  • Udbytte: Højt udbyttebyttepotentiale
  • Resistens: Generelt god resistens mod de fremherskende svampesygdomme, men modtagelig overfor gulrust

Velkendt og højt ydende vårhvedesort til foder og brød. Egner sig også som vekselhvede sået i november måned.


 
KWS