KWS
   
 

KWS Magnifico

 Til foderproduktion, herunder også afgræsning

  • Kvalitet: Flest FEsv pr. hkg og høj fytaseaktivitet
  • Udbytte: Stabilt højt udbytte gennem de seneste års Landsforsøg
  • PollenPlus®: Fremragende modstandsdygtighed overfor meldrøjer
  • 100 % hybridudsæd: Kræver ingen iblanding af populationsrug
  • Dyrkningsegenskaber: Tidlig starter, velegnet til kolde lokaliteter

 

Se mere i vores produktblad for sorten, der kan hentes som pdf ved at klikke HER.


 
KWS