KWS
   
 

PollenPlus®

 PollenPlus

 

 

 Meldrøjer

Meldrøjer_ergots_251012Meldrøjesvampen angriber under rugens blomstring, ved mangelfuld bestøvning, som ofte opstår ved uens og langvarig blomstring. Fra angrebne blomster flyder et klæbrigt sukkersødt sekret (honningdug) og der udvikles et sklerotie – meldrøjer på frøets plads. Hybrider har en længere periode med åben blomstring end populationsrug, og er derfor mere udsat for angreb. Specielt i fugtige år hvor blomstringsperioden er lang er risikoen for angreb stor.

 

 

 Hybrider

I slutningen af 1980´erne blev de første rughybrider udviklet. Hybriderne udviste stor udbyttefremgang i forhold til populationsrug. Hybriderne blev dog angrebet mere af meldrøjersvampen end datidens populationssorter. Arbejdet med at løse meldrøjerproblemet flyttede i en periode fokus i forædlingen væk fra udbyttefremgang. Da PollenPlus® teknologien var grundlagt, kom der igen fokus på udbyttefremgang i forædlingen.

udvikling i hybrider_1985-2010_251012

PollenPlus®

Ake med o uden meldrøjer_ergots_251012Alle hybridrugsorter fra KWS er i dag af typen PollenPlus®. Sorter med PollenPlus® har, i forhold til andre sorter af hybridrug, en væsentlig forøget pollenproduktion og dermed en bedre bestøvning. KWS har med udvikling af PollenPlus®  formået at forædle sorter med stor modstandskraft overfor angreb af meldrøjersvampen. Hybridrugsorter fra KWS er i dag de højest ydende på markedet.

 

 

Meldrøjer_ergots_Pollenplus_251012Til hybridsorter anbefales generelt iblanding af 10% populationsrug ved såning. Det forlænger tiden med pollenproduktion, da der er forskel på de enkelte sorters tidspunkt for pollenproduktion. Iblandingen af populationsrug er langt mindre effektivt end den effekt der opnås ved PollenPlus®. Det skyldes at der ikke er sikkerhed for, at det rette tidspunkt for bestøvning opnås ved iblanding af populationsrug. Yderligere reduceres udbyttet, når 10% af udsæden giver et markant lavere udbytte. Ved dyrkning af sorter med PollenPlus® fra KWS er iblanding af  populationsrug i udsæden ikke nødvendig.

 

Printvenlig beskrivelse af PollenPlus ® (pdf) 

 

 

 

 

Reducer meldrøjeangreb igennem sortsvalg

Se videon om mulighederne for at reducere meldrøjerangreb ved brug af sorter med PollenPlus (på engelsk)

Video_reducer ergot_251012


 
KWS