KWS
   
 

Dyrkningsvejledning

Etablering
Hybridrug kan dyrkes på de fleste jordtyper. Det anbefales dog ikke at dyrke hybridrug på vandlidende arealer. Korrekt såbedstilberedning og etablering af hybridrugen er afgørende for et højt udbytte.

Såtidspunkt
Det optimale etableringstidspunkt for hybridrug er 10. september, men den kan etableres fra sidst i august til sidst i oktober. Hybridrug spirer ved 1-20 C, hvilket er lavere end andre kornarter. Ved etablering efter henholdsvis 15. og 25. september på sand- og lerjord skal der tildeles kvælstof ved såning for at stimulere rodudvikling og buskning.

Udsædsmængde og buskning
Buskningen i efteråret er ekstremt vigtig, da de dannede skud i efteråret er bestemmende for antallet af aksbærende strå  senere. På grund af hybridrugens store evne til buskning skal der udsåes væsentlig færre kerner per m2 end i populationsrug. Målet er at der dannes 550 – 600 aksbærende strå pr. m2. Er udsædsmængden for stor, strækker planterne sig opad, i stedet for at sætte sideskud. Det forøger risikoen for lejesæd, og både aks og kerner bliver markant mindre.

400_200 kerner pr m2_251012

 

 

 

 

Sådybde
En god tilberedning af såbed til hybridrug er vigtig for at få en korrekt sådybde og dermed en optimal etablering. Det kræver stor præcision og omhyggelighed, da det er vigtigt at alle kerner får optimale spiringsbetingelser. Nye landsforsøg viser, at den optimale sådybde ligger omkring de 2 cm, se tabel 1.

Tabel 1. Sådybdens betydning for udbyttet (hkg/ha), 150 planter/m2 (kilde: Landsforsøgene 2013)

Forsøgsnummer/sådybde 001 002 003 004 gns
2 cm 78,7 80,1 76,8 97,7 83,3
4 cm 78,4 78,9 68,4 95,6 80,3
6 cm 73,6 77,5 65,8 99,4 79,1

0 cm_251012 2 cm_251012 4 cm_251012

Gødning
Ved såning efter 15. og 25. september på henholdsvis sand- og lerjord, tildeles ca. 20 kg N per ha. i efteråret, hvilket stimulerer buskningen. Den totale N-tildeling bør justeres i forhold til det forventede udbytteniveau i marken, jf. formlen:

Total N-tildeling = forventet udbytte x 2 – N-min

Gylle skal tildeles senest i stadie 32 for at undgå køreskader, som forårsager forøget risiko for meldrøjerangreb. Se mere om gødskning i PowerPoint-filen, der findes i menuen til højre på denne side.

Planteværn - Vækstregulering
Afgrøden må ikke mangle vand eller på anden måde være stresset ved behandling. BEMÆRK: Rug til brød må som regel IKKE må vækstreguleres ifølge kontrakten. Se mere om behandlingsstrategier i menuen til højre på denne side.

Printvenlig dyrkningsvejledning
KLIK HER for en printvenlig dyrkningsvejledning (pdf.)

 

 

 

 

Små planter_jbl
En ensartet og sikker etablering er Alfa og Omega


 
KWS