KWS
   
 

Hybridrug

KWS kan se tilbage på mere end 125 år`s forædling inden for rug. Da Ferdinand von Lochow startede rug forædlingen i 1881 i Petkus, Tyskland, og grundlagde firmaet var der nok ingen, som havde forstillet sig, at det skulle blive til det som det er idag. De fantastiske resultater som KWS har opnået ved introduktion af nye højt ydende hybridrugsorter, har gjort firmaet kendt langt ud over Tysklands grænser.

KWS har i dag de højestydende hybridrugsorter på markedet, der samtidig har en særdeles god resistens mod angreb af meldrøjersvampen. Resistensen er opnået igennem vedholdende forædlingsarbejde mod sorter med stor pollenproduktion. Sorterne betegnes PollenPlus, og KWS introducerer i dag kun nye hybridrugsorter, hvis de har en god resistens mod meldrøjersvampen. 

Hybridrugarealet har de seneste år været i konstant vækst i Danmark. Det skyldes ikke mindst at flere og flere har set de økonomiske fordele i at dyrke rug og ikke mindst anvende afgrøden til foder. Også de seneste års landsforsøg med sammenligning af vinterbyg, vinterhvede, triticale og hybridrug viser, at hybridrug giver det største udbytte, både i hkg pr. ha og i kr. pr. ha, efter de aktuelle dyrkningsomkostninger er fratrukket.

 

 

Kontaktpersoner i Danmark

Morten Haastrup - direktør
Mobil: +45 2155 2885
E-mail: morten.haastrup@kws.com


 
KWS