KWS
   
 

Fasarium toksiner udvikles bedst i lukkede kolber

Åbne kolbespidse – det mest sikre mod fusarium toxiner:

Da fusarium toksi i svinefoderet kan have alvorlige konsekvenser for driftsøkonomien er det ikke underligt, at mange prøver at finde en vej til at reducere risikoen for toksin i kernemajsen. På grund af manglende viden har mange troet på atlukkede kolber er mest sikre mod dannelse af fusarium toxiner. En gennemgang af målinger af toxinindholdet i Landsforsøgene for kernemajs viser, at den opfattelse ikke har været korrekt. Derimod viser tallene, at fusarium danner de største koncentrationer af det tabsgivende DON toxiner i lukkende kolber, mens de åbne kolber har det laveste indhold af toxinet DON

Ovenstående figur viser de 202 målinger, som dækker alle sorter i alle kernemajsforsøgen i årene 2011, 2012 og 2013. Som det fremgår af figuren, er der ingen høje indhold af toxiner i sorter, hvor der er registreret mange åbne kolber. Derimod er alle registreringer af højt indhold af toxiner fundet i sorter med høj andel kolberne med lukket svøb. Du kan roligt vælge sorter med åbne kolbespidser - de er mest sikre mod fusarium toksin.

 

DON toin in kernel corn 2011 to 2013 trials

  Kilde : Sortsinfo Februar 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KWS