KWS
   
 

Kernemaj - vurderes på udbytte af FEsv og protein

Kerneudbytte er for dårligt til vurdering af sorternes værdi i dyrkningen

Når kernemajsen skal bruges i fording på ejendommen, er det kun udbyttet af foderenheder og råprotein der er interessant. Hvis du sælger tørrede majskerne bør du naturligvis se på kerneudbyttet.

På figuren nedenfor finder du udbyttetallene som gennemsnit af de sidste 3 år for de sorter som har været med i Landsforsøgene med kernemajs alle årene.

 

Kernel Corn Yield FU trials 2011 to 2013

Sorternes tidlighed angivet ved farver, vurderet ud fra vandhindhold i kernen ved høst
Sorter markeret med blå - middeltidligt
Sorter markeret med grøn - tidlige
Sorter markeret med rød - meget tidlige. 

Kilde : Sortsinfo Februar 2014, protein udbytte beregnet fra kerneudbytte og proteininhold i kerne

Resultaterne enkeltår :

Resultaterne fra de enkelte år ses nedenfor. Graferne viser alle sorter, der har været med i forsøget. Eneste udtagelse er 2013, hvor sorten Casey gav et udbytte så lang under de andre sorter, at vi har taget den ud af grafen.
Vi har markeret alle KWS sorterne med orange og sorter fra andre forædlere med blå.

Kilde : Sortsinfo Februar 2014, protein udbytte beregnet fra kerneudbytte og proteininhold i kerne
 

Kernel Corn Yield FU trials 2013

Kernel Corn Yield FU trials 2012

Kernel Corn yield FU trials 2011

 

 

 
KWS