KWS
   
 

Produktion af læggekartofler

KWS POTATO B.V. sigter efter produktion og markedsføring af læggekartofler af høj kvalitet. Udover vores største produktions område for læggekartofler - Holland – har KWS etableret produktion af læggekartofler på andre markeder, f.eks. Danmark, Frankrig, Storbritannien og Rusland med henblik på at imødekomme vore kunders krav. Disse lokale KWS-enheder er grundlaget for en vellykket udvikling af denne internationale strategi.

Holland er verdensberømt for produktion af læggekartofler. KWS POTATO B.V. er veletableret og erfarne i de bedste dyrknings områder. Det lette til middelsvære jord i den nordvestlige, nordlige og centrale del af landet leverer størstedelen af ​​læggekartoflerne. Disse områder drager fordel af deres kystnære beliggenhed, hvilket reducerer risikoen for sygdomme og virus.

 

Produktionen af de højt klassificerede præbasis læggekartofler hos KWS POTATO B.V. sker hos en udvalgt gruppe af specialiserede avlere, der har en omfattende ekspertise i at producere gode læggekartofler. Præbasis læggekartoflerne bliver brugt af den gruppe avlere, som dyrker kommercielle læggekartofler, beregnet til eksport eller lokal produktion af spisekartofler. De fleste af præbasisavlerne i Holland bruger det traditionelle udvælgelses-system; klassisk klonselektion. I Danmark bliver al præbasis materiale produceret på basis af miniknolde. Denne metode er på hastig fremmarch i Holland.

 

KWS POTATO B.V. sigter ikke kun efter at levere en høj kvalitet af læggekartofler, men også af alle andre tjenester i forbindelse med produktion, pakning og transport af produkter. I en tæt, gennemskuelig og retfærdigt kommunikationsproces med vore partnere, optimerer KWS konstant de relevante processer. Vi bestræber os på at give vore avlere og kunder en servicepakke, der tillader bæredygtige, økonomisk attraktive og langsigtede succesfulde forretningsrelationer.