KWS
   
 

Forskning og udvikling

Forædling 

KWS Polder Stationen i Nagele udgør en fuld integreret enhed, hvor forskning og udvikling, men også produktions- og salgsafdelingen er placeret på ét sted - i midten af vore forsøgsmarker.

Denne facilitet, sammen med de forhold som er tilgængelige i Noordoostpolder, i hjertet af læggekartoffel området, tilbyder alle de nødvendige krav for at forædle kartoffelsorter på den mest optimale måde.

Vi har et team af unge og entusiastiske medarbejdere, der fokuserer på forskning, forsøg og udvælgelse af potentielle nye kartoffelsorter.

 

KWS POTATO B.V. drager fordele af synergien med andre afgrøder i KWS´ grundforskning. Vores forædlings team gør brug af State-of-the-art bioteknologi, der er til rådighed i de omfattende R&D laboratorier hos KWS´ hovedkvarter i Einbeck i Tyskland.

Desuden er vore forædlere tilknyttet udviklingsprojekter med eksterne samarbejdspartnere. Et tæt samarbejde mellem forædling og salgafdelingen er afgørende på at kunne forudse den fremtidige markedsudvikling. For at finde egnede sorter til forskelligartede dyrkningsforhold, udføres vores forsøg under forskellige klimatiske forhold. At kunne forudse behovene på fremtidens markeder er nøglen til vores fremtidige succes.

Hvert år produceres omkring 100.000 nye kommercielle krydsninger - nye kartoffelsorter -, foruden et omfattende præ-forædlingsprogram. Meget tidligt i udviklingen, sendes potentielle nye kartoffelsorter til nationale og internationale kunder i mere end 35 lande. Sammen med vores kunder tester vi de nye kartoffelsorter, og ser på en række egenskaber for kvalitet og kvantitet. Krydsninger med lovende resultater opformeres derefter hos få udvalgte avlere, for at producere høj kvalitets materiale, således at sorterne kan introduceres i større mængder.

Kun kartoffelsorter accepteret af kunderne og med de bedste resultater er værdifulde nok til at få en plads i den meget fokuserede og kommercielle sortsportefølje fra KWS POTATO B.V.

 

Molekylære markører

Et dedikeret laboratorium som anvender og udvikler molekylære markører, udfører rutinemæssigt analyser for KWS´ forædlingsprogram. Nye muligheder for at bestemme karakteristika ud fra genetisk information, samt nye teknologier bliver inddraget og indarbejdet for praktisk anvendelse. Igangværende forskningsprojekter er dedikeret til at klassificere de særlige egenskaber ved bestemte DNA-sekvenser. Disse skal være forbundet med molekylære markører. Molekylære markører bruges som et diagnostisk redskab til at karakterisere planter vha. "genetisk fingeraftryk". Disse markører bruges til at identificere ønskede egenskaber (f.eks. resistens) efter krydsning eller tilbagekrydsning på en meget hurtig, billig og pålidelig måde. Ved brug af markørassisteret udvælgelse, er det muligt konsekvent at vælge specifikke egenskaber, som er stærkt påvirket af miljøet og/eller kompleks kvantitativ nedarving, der ellers ville være vanskeligt ved konventionelle forædlingsmetoder.

Aktuel forskningaktivitet

Det primære fokus er at klarlægge det molekylære og genetiske grundlag for de økonomisk rentable egenskaber. Resultaterne skal hovedsagelig implementeres inden for DNA-diagnostik, i visse tilfælde er de første skridt i retning af at overføre enkelte gener tænkelige.

Hovedaktiviteten er fokuseret på deltagelse i forskellige projekter, såsom det nationale initiativ genome forskning GABI (Genome Analysis in the Biological System of Plant) og CBSG (Centre for BioSystems Genetic).

Forskerne anvender molekylære redskaber til at håndtere særlige problemer og arbejder på at overføre resultaterne fra interne forskningsprojekter og andre fælles forskningsprojekter til praktisk anvendelse i kommerciel forædling.