KWS
   
 

Oluf Dall, Haderslev

Høst den 22. juli 2014:

Rapsen hos Oluf Dall blev høstet den 22. juli efter forudgående nedvsining med Roundup. Frøudbyttet blev ca. 4.800 kg pr. ha med 7,5 % vand. Analysen fra grovvaren viste et olieindhold på 46,5 % og omregnet til standardvare blev udbyttet på godt 5 ton pr. ha, hvilket Oluf er vældig godt tilfreds med, idet arealerne trods alt varierer en del mht. boniteten.

Udbyttet i Quartz er således mindst på niveau med udbyttet i DK Explicit, og samtidig er det Olufs erfaring, at Quartz er væsentligt nemmere at høste, sammenlignet med den langstråede hybrid, hvor markerne var præget af en del lejesæd. Oluf sår derfor Quartz igen til høst 2015.

Status ultimo juni 2014:

Her frem mod høst udmærker Quartz-markerne hos Oluf Dall sig ved at de står op i modsætning til de mange marker med DK Explicit på egnen, der nu er gået kraftigt i leje mellem plejesporene. Det gælder også DK-Explicit markerne hos Oluf Dall, se billederne fra marken med Quartz og marken med DK Explicit til sammenligning herunder. Det må forventes at en sådan lejesæd koster udbytte, ligesom den vil besværliggøre høsten væsentligt.

OD_jun1
Marken med Quartz, der har en væsentligt lavere afgrødehøjde og ikke er gået i leje.

OD_jun2
DK Explicit, der nu er gået kraftigt i leje i store dele af marken.

 

Status den 9. maj 2014:

OD5
Oluf Dall i Quartz-marken sammen med sin kone Charlotte, der er ansat på planteavlskontoret hos Landbosyd. Parret er spændt på at se, hvordan liniesorten yder til høst, sammenlignet med hybridsorten DK Explicit, der også dyrkes på bedriften.

Der er siden sidst gennemført en svampebekæmpelse med 0,45 l Amistar + 0,45 l Folicur, suppleret med 0,2 l Fastac mod skulpesnudebillen. Behandlingen blev gennemført i starten at maj, godt en uge efter begyndende blomstring. Quartz-rapsen har således blomstret i godt og vel to uger på nuværende tidspunkt, men der er stadig en del knopper på vej fra planternes mange sideskud. Alt tyder således på en relativt lang blomstringsperiode i liniesorten.

Alle raps marker er svampesprøjtet samme dag, så bekæmpelsen har ligget forholdsvis tidligt i Quartz, sammenlignet med de af bedriftens marker, hvor der dyrkes hybrider. Sammen med den relativt lavere afgrøde i Quartz-markerne har det betydet langt mindre køreskade. Det vurderes at hybriden DK Explicit er mindst en uge længere fremme end Quartz på nuværende tidspunkt. Det forventes at Quartz når at indhente dette forspring inden høst. Det skal blive spændende at følge effekten af den relativt tidlige sprøjtning på eventuelle angreb af knoldbægersvamp og især skulpesvamp frem mod høst i de to sorter.

OD6
Quartz er 20-30 cm lavere end hybridsorten i nabomarken, men til gengæld også en smule senere. Den lavere plantehøjde ser ud til at have været en fordel i forbindelse med den netop gennemførte svampesprøjtning, idet der stor set ikke er tegn på skader som følge af kørslen i marken.

OD7
I hybridsorten, der dyrkes i en nærliggende mark, er der til sammenligning tydelige skader efter kørslen med sprøjten i marken.

 

Status ultimo marts 2014:

OD1
Oluf Dall driver i dag ca. 350 ha planteavl på Haderslev egnen og yderligere 240ha på den sydlige spids af Djursland. På ejendommen i Sønderjylland er der desuden æggeproduktion med frilandshøns.

Planteavlen består hovedsageligt af 3 afgrøder – hvede, maltbyg og vinterraps. Vinterraps dyrkes ca. hvert 4 år, alt efter hvordan afgrøden kan passes ind i markplanen. Rapsen sås efter vårbyg ogbliver ofte ikke etableret før sidst i august. Der pløjes altid forud for rapsen, således at en god rodudvikling sikres. En stor del af jorden er meget stiv lerjord, og det kan derfor være meget vanskeligt at få etableret et perfekt såbed. Såbedet bliver ofte relativt knoldet, og derfor kan det være svært at placere alle frø i en korrekt dybde og at få alle frøene dækket. For at kompensere for dette, anvendes der som regel en lidt større udsædsmængde, end den normalt anbefalede.

OD2
Det kan være udfordrende at håndtere den svære lerjord. Det er vigtigt at den pakkes med det samme, og hos Oluf Dall sås der med det samme inden jorden bliver tør.

Snegleangreb er et kendt problem på egnen, men forsøges bekæmpet uden sneglegift. Det gøres ved at så lige efter ploven samt at sørge for at jorden pakkes hurtigst muligt. Bearbejdningen kræver noget tungt materiel og en god rotorharve, hvilket også bliver anvendt hos Oluf Dall.

Til høst 2014 er der valgt Quartz på en del af lerjordsarealet. Quartz lå som nr. 1 i landsforsøgene, og så var det muligt at så lidt mere i til samme pris som en hybridsort med en væsentligt højere udsædsmængde. Quartz har udviklet sig rigtigt godt. Den står tæt og ensartet over hele marken. Det har været kendetegnende for sorten, at den ikke har haft behov for vækstregulering hverken efterår eller forår. Den holder sig simpelthen nede hele efteråret, og det er først nu, den 31. marts, den er begyndt at strække sig langsomt. Knopperne er også holdt nede imellem bladene, hvilket giver en god beskyttelse mod den nattefrost vi har haft på det sidste.

OD3
Sorten Quartz er først lige begyndt at strække sig – i midten en plante af spildfrø fra den tidligere hybrid, der var i marken sidst. Det bliver spændende at se, hvordan Quartz marken klarer sig i forhold til nabomarken, hvor der gror en hybridsort, der er væsentlig længere fremme i udviklingen.

OD4
Nabomark med en hybridsort, der har strukket sig væsentlig mere end Quartz, og er længere fremme i udviklingen.

Behandlinger i marken frem til ultimo marts 2014  
Sort og sådato: Quartz, sået 22. august
Udsædsmængde: 4 kg/ha

Gødskning:

 

25/9 - 20 ton svinegyllle
5/3 - 250 kg NS 26-14
30/3 - 20 ton svinegylle

Ukrudtsbekæmpelse:

 

0,25 l Command CS i august
0,4 l Agil i september

Vi vil senere i sæsonen vende tilbage med nyt fra Quartz vinterrapsmarken hos Oluf Dall .

 

 
KWS