KWS
   
 

Holger Lunden, Granskiftegård

Høst den 25. juli:

Holger_host_1

Så er rapsen hos Holger Lunden høstet. Frøudbyttet blev 4666 kg pr. ha med ca. 5% vand. Analysen fra grovvaren sagde et olieindhold på 51,1 % og omregnet til standardvare blev udbyttet på pæne 5376 kg pr. ha. Den del der har fået Caryx i foråret, vurderes at have givet omkring 250 kg mere pr. ha.

Rapsen var meget let at høste, og stod fint op til høst (se billeder herunder), i modsætning til flere af hybriderne, der i år har været i leje og langt mere besværlige at høste. Alt i alt er Holger derfor meget tilfreds med resultatet for Quartz-marken.

Holger_host_2
Holger_host_3

Status medio maj:

HL5
Quartz-marken hos Holger Lunden var i fuld blomst den 14. maj.

Der er siden sidst gennemført en svampebekæmpelse med 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur, suppleret med 0,15 l Fastac mod skulpesnudebillen. Behandlingen blev gennemført den 3. maj og altså i starten af blomstringsperioden. Den 30. marts blev der vækstreguleret med 0,7 l Caryx pr. ha suppleret af 1,25 l Bor 150, og medio april blev der bekæmpet kamiller/skadedyr med 0,11 kg Matrigon + 0,3 l Biscaya og 0,5 l Renol samt 1,3 l NoroTec Universal, der er en mikronæringsstofblanding.

HL6
Afgrødehøjde på kun 130 cm.

Afgrødehøjden i marken er på nuværende tidspunkt ca. 130 cm og ser stort set ud til at være upåvirket af vækstreguleringen. Til gengæld ser det ud til at behandlingen med Caryx har stimuleret sideskudsdannelsen og fået flere sideskud med op i lyset, jf. foto herunder. Dermed er der potentielt flere blomster, skulper og frø pr. plante i den behandlede del af marken. Teorien er netop at skulpelaget bliver mere samlet og flere skulper kommer op i lyset. Det bliver spændende at se om der kan måles en forskel som følge af behandlingen med Caryx til høst.

HL7
Plante fra den ubehandlede del til venstre og til højre fra delmarken, der er behandlet med Caryx. I den behandlede del ser der ud til at være flere sideskud på planterne, her 13 mod kun 9 i den ubehandlede del. Begge er ca. 130 cm høje.

Grundet den lave afgrødehøjde i sorten ses der kun meget begrænsede eller slet ingen skader i afgrøden som følge af kørsel under blomstringen, som det også ses af billedet nedenfor. Det vurderes at være en stor fordel for Quartz, sammenlignet med flere af de væsentligt højere hybridsorter på markedet. I både danske og udenlandske forsøg er der målt udbyttetab som følge af kørsel i rapsen under blomstringen på op til nogle procent, afhængig af tidspunkt, bredde på sprøjtebommen og selvfølgelig sort/afgrødehøjde. Her i Quartz-marken er risikoen for tab som følge af kørslen i marken begræset til et absolut minimum.

HL8
Traktor og sprøjte i køresporet den 14. maj 2014. Køreskaden er som det ses begrænset til et minimum.

Status ultimo marts:

HL1
Holger Lunden driver "Granskiftegård" sydvest for Haslev – 40 ha med korn og raps.

Linjesorten Quartz var den højest ydende sort i landsforsøgene 2013, og derfor det oplagte valg som eneste sort på Granskiftegård til høst 2014. Quartz er desuden valgt fordi den er meget vinterfast og ikke strækker henover vinteren og i det tidlige forår.  De seneste vintre har vist, at egnen er udsat når der forekommer sen nattefrost i foråret. Derfor vurderes Quartz’s evne til at blive ved jorden som en kæmpe fordel. Sorten var også med i markplanen på Granskiftegård til høst 2013, hvor det især blev observeret, at sorten var fantastisk nem at høste. Det er en karakter som ikke må glemmes, når det drejer sig om raps, og således et ekstra plus i bogen for sorten hos Holger Lunden.

På ejendommen er det som oftest vinterbyg, der er forfrugten til raps, og sådan var det også for dettes års Quartz. Der bliver altid pløjet forud for raps, da erfaringen er at det skaber den bedste og sikreste etablering. Det giver altid en god rodudvikling, hvilket er alfa og omega i vinterraps.

HL2
Holger har altid en spade med i traktoren, så rodudviklingen kan følges. Quartz har allerede udviklet en meget kraftig rod som samtidig også har søgt dybt ned i Jorden.

Behandlinger i vinterrapsen frem til ultimo marts 2014  
Sort og sådato: Quartz, sået 15. august
Udsædsmængde: 2,8 kg/ha

Gødskning
Efterår:
Forår:


15/8 - 260 kg Svovlsur ammoniak (54 kg N og 62 kg S)
8/3 - 460 kg NPK 17-4-13
26/3 - 324 kg NPK 22-2-7

 

Planteværn
Ukrudt efterår:

Svampebekæmpelse/vækstreg., efterår:


16/8 - 0,25 l Command CS + 0,5 l Stomp 400 SC
14/9 - 0,3 l Agil + 0,125 l Fastac
21/9 - 0,55 l Juventus + 1,2 l Bor 150

 

HL3
Knopperne i hovedskuddet er fint udviklet selvom planten ikke har begyndt strækningen – dvs. planterne er ikke sene i udvikling, sammenlignet med andre sorter/marker.

HL4
Afgrøden er kun godt 20 cm høj og den egentlige strækning er endnu ikke begyndt. Blade dækker knopperne godt af og beskytter dem mod eventuel nattefrost.

Vi vil senere i sæsonen vende tilbage med nyt fra Quartz vinterrapsmarken hos Holger Lunden.

 

 
KWS