KWS
   
 

Førslev Gods, Fuglebjerg

Status ultimo april 2014:

Førslev Gods ligger lidt syd for Fuglebjerg på Sjælland, midt imellem Slagelse og Næstved. Førslev Gods driver ca 1200 ha, hvoraf en del er vinterraps.

Til høst 2015 har Førslev vinterrapssorterne Explicit, SY Carlo og Quartz. Største delen af rapsen er sået med roesåmaskine således at radrenser kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse.

HS_1
På billedet ses Quartz etablert med roesåmaskine for at give planterne mere plads, men også for at kunne klare ukrudtsbekæmpelsen med radrenser. Det ses at der er en del spildraps som også kan fjernes med radrenseren.

Rapsen er etableret i august, og der er sået ca. 1.9 kg pr. ha (stiler efter 40 pl/m2) i et meget fint såbed. Radrensningen er foretaget den 14 september og der har ikke været fortaget yderligere ukrudtsbekæmpelse i efteråret. Som det ses på billedet var der store mængder spildraps, trods at det var flere år siden der var raps i samme stykke.

HS_2
Radrenseren der anvendes som det primære redskab til ukrudtsbekæmpelse i rapsen på Førslev Gods.

I Quartz er både vækstregulering og svampebekæmpelse i efteråret undladt. Trods det milde efterår udviklede Quartz ikke en voldsom bladmasse og der var ej heller tegn på begyndende strækningsvækst inden vinteren. Quartz-marken havde udviklet mange sideskud, og derfor er der vækstreguleret i foråret med 0,6 l/ha Caryx. Hensigten med denne behandling er at sænke væksten i hovedskudet og derved sikre at sideskudene kommer med op for at får tilstrækkeligt lys til en god og endartet udvikling samt afmodning.

HS_4
På billedet ses driftsleder Henrik Simonsen med en typisk Quartz-plante fra marken. Planterne har udviklet en kraftige rod samt en kraftig stængel basis, hvorfor det ikke ventes at lejesæd bliver et problem i sorten, der er en low biomass type og tilmed blandt de mest stråstive sorter på markedet. Der er udviklet mange sideskud og derfor er det valgt at behandle med 0,6 l Caryx pr. ha.

Øvrige behandlinger i marken

Marken blev behandlet med Matrigon i foråret mod kamille, som trods det kølige vejr ser ud til at have virket godt. Den 20. april blev der desuden sprøjtet mod glimmerbøsser med Biscaya. Marken har desuden  fået 18 ton Novogro per ha, og er der gødet efter normen. Marken fremstår pæn og ensartet, og er så småt på vej i blomst.

 

HS_3
Quartz-marken på Førslev Gods den 30. april, hvor det stadig lige kunne anes at rapsen er sået på rækker.

 

Vi vil senere i sæsonen vende tilbage med nyt fra Quartz vinterrapsmarken på Førslev Gods .

 

 
KWS