KWS
   
 

Jens Chr. Plougheld, Morud

Status primo maj 2015:

Jens Chr. Plougheld dyrker godt 230 ha fra gården i Morud nordvest for Odense. Bedriften drives som planteavlsbedrift med salgsafgrøder.

CP_1
Jens Chr. Plougheld skuer ud over den blomstrende Quartz-mark, der har set meget fin ud både gennem efteråret og henover vinteren.

I markplanen indgår 26 ha med raps, alle med Quartz. Denne sort er valgt på grund af:

  • det meget høje udbytte i forsøgene

  • den lavere udsæds pris

  • samt den lavere afgrødehøjde ved høst

Netop den store afgrødehøjde i visse hybridsorter, besværliggjorde sidste år høsten på bedriften. Jens ser det således som en afgørende fordel, at afgrødehøjden er lav og også stråstyrken høj i Quartz, der også kan betegnes som en low biomass type.

Jorden på bedriften varierer meget, men er i Quartz-marken overvejende JB 6. Der sås efter pløjning med et rotorharvesæt, og etableringen er i efteråret 2014 lykkedes særdeles godt. Plantebestanden fremstår meget ensartet, om end plantetallet vurderes at være i den høje ende, som følge af den meget fine fremspiring i det tæt på perfekte såbed. Der blev udsået ca. 3 kg ved såningen 18.-20. august.

Quartz-afgrøden udviklede sig flot igennem efteråret og henover vinteren, og på trods af at den ikke blev vækstreguleret, holdt den sig fint ved jorden frem til vækststart i foråret.    Der blev tildelt ca. 30 kg N per ha i en NS gødning i forbindelse med såningen og NS 26-14 tidligt i foråret ved vækststart, hvorefter der er gødet op til normen for marken med gylle.

CP_2
Quartz-marken fremstår i dag meget ensartet, men dog med et plantetal i den høje ende som følge af den tæt på optimale etablering i august. Planterne er dog jævnt fordelt og vandforsyningen god, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkter ser ud til at hæmme afgrøden.

Afgrøden har dækket jorden flot, som følge af den fine etablering. Ukrudtsbekæmpelsen har derfor kunnet begrænses til Command + Stomp lige efter såning, opfølgning med Agil i efteråret, samt Kerb i pletter/foragre og endelig en opfølgning med Matrigon i foråret i de pletter af marken, hvor der var Kamille.

Der er ikke vækstreguleret i foråret og ej heller behandlet mod glimmerbøsser. Der er enkelte skulpesnudebiller at finde i marken, hvorfor det overvejes at kombinere en bekæmpelse af dem med en svampesprøjtning i afgrøden. Herfor taler også den lavere afgrødehøjde, der vil betyde mindre køreskade, sammenlignet med naboens hybridsort i på den anden side af vejen.

CP_3
Quartz-marken fremstår i dag meget ensartet og er her i starten af maj næsten i fuld blomst.

 

 

 

 
KWS