KWS
   
 

Michael Simonsen, Kjærbygård

Status primo maj  2015:

Michael Simonsen driver i fællesskab med sin bror og far godt 300 ha med planteavl fra gården Kjærbygård nær Skejby ved Århus. Bedriften omfatter også en slagtesvineproduktion.

MS_1
Michael Simonsen i Quartz-marken, der er etableret den 21. august i et flot såbed.

I markplanen indgår vinterhvede, vinterbyg og vårbyg samt vinterrapsen, der dyrkes ca. hvert 5. år i rotationen. En del af jorden er relativt leret, typisk JB 7. Vinterrapsen sås efter pløjning med et rotorharvesæt. Der sås ofte lidt ekstra i på den svære jord, da snegleangreb kan være et stort problem. Der stiles således efter 50-55 planter pr. m2, og blandt andet derfor var den lavere frøpris i liniesorten Quartz af afgørende betydning for at valget faldt på netop den sort - sammen med det høje udbytte den har vist i forsøgene, selvfølgelig. Rapsen blev sået mellem den 18. og 21. august, og etableringen er lykkedes rigtig flot med en fin og ensartet fordeling af planterne i marken som resultat.

Quartz markerne har udviklet sig flot igennem efteråret og henover vinteren, men var ikke for kraftige, hvorfor det ikke blev fundet nødvendigt med en vækstregulering i efteråret. Der er tildelt ca. 100 kg NS gødning i forbindelse med såningen og yderligere 18 tons slagtesvinegylle i september, hvor afgrøden var i god vækst. I foråret er der suppleret med yderligere 20 ton slagtesvinegylle suppleret af NS 26-14 op til normen for marken.

MS_2
Quartz markerne fremstår meget ensartede og med en fin fordeling af plantebestanden over arealet.

Da afgrøden har dækket jorden flot, som følge af den fine etablering og det lidt højere plantetal, har behovet for ukrudtsbekæmpelse kunne minimeres. Der er således kun behandlet med Command + Stomp i efteråret. Henover vinteren er der fulgt op med Kerb i foragre og senest i foråret fulgt op med Matrigon i de pletter af marken, hvor der var Kamille.

Der er ikke vækstreguleret i foråret og ej heller behandlet mod glimmerbøsser. Det er planen at svampesprøjte rapsen når den kommer i fuld blomst, hvilket den forventes at gøre i løbet af den næste uges tid. Her vurderer Michael, at den lave afgrødehøjde i Quartz, vil være en stor fordel, da køreskader stort set vil kunne undgås.

MS_3
Quartz plante med et fint udviklet rodsystem, et tilpas antal sideskud samt en lav afgrødehøjde (low biomass type), således at afgrødeskaderne i forbindelse med svampesprøjtningen kan minimeres og høstkapaciteten optimeres.

Vi vil senere i sæsonen vende tilbage med nyt fra Quartz vinterrapsmarken hos Michael Simonsen på Kjærbygaard .

 

 
KWS