KWS
   
 

Quartz

  • Overvintring: Liniesort med en særdeles god vinterfasthed. Den helt unikke overvintringsevne i sorten skyldes blandt andet, at sorten ikke strækker sig i efteråret, selv ved meget tidlig såning. Sorten holder sig også tilbage i det tidlige forår, hvor knopperne beskyttes af bladene i rosetten mod sen nattefrost.
  • Udbytte: Den højest ydende af alle sorter som gennemsnit af de seneste 4 års landsforsøg.
  • Resistens: Rigtig god resistens mod Phoma. Sammen med sortens lave tendens til at strække sig i efteråret betyder det, at en svampebekæmpelse/vækstregulering i efteråret kan undgås.
  • Udsædsmængde: Billigere udsæd giver større flesibilitet mht. udsædsmængden, således at udsædsmængden kan øges en smule, eksempelvis hvor der er et knoldet såbed eller ved risiko for snegleangreb. I situationer hvor plantebestanden som følge heraf bliver meget tæt, bør fokus rettes mere mod selve hovedskuddet og mindre på sideskuddene.

Sorten forhandles i Danmark af Hornsyld Købmandsgård, Brdr. Ewers, Getreide AG, DLF, Nielsen & Smith A/S m.fl..

Vælg Quartz og opnå et bedre resultat på bundlinien

Udbyttet i Quartz er helt på niveau med de bedste hybridsorter i markedet. Det viser de seneste tre års landsforsøg. Samlet set har sorten nemlig været den højeste ydende af alle sorter i afprøvningen.

Mange af de markedsførte hybridsorter har tendens til at gå i kraftigt i leje, hvilket giver en langt besværligere høst og koster udbytte. Quartz bliver stående og er dejligt nem at høste. Det viser også erfaringer fra praksis tydeligt. Den lavere afgrødehøjde i Quartz betyder, sammen med den mere beherskede vækst i sorten, at vi ikke anbefaler vækstregulering i Quarz. Det giver en besparelse, sammenlignet med de mere kraftigt voksende hybridsorter, der ofte vækstreguleres en eller måske endda to gange i efteråret. Sammen med den væsentligt billigere udsæd, betyder det en besparelse på op til ca. 1.000 kr. pr ha ved dyrkning af Quartz, sammenlignet med flere af de solgte hybridsorter.

Se mere - Erfaringer fra tidligere sæsoner:

Du kan læse mere om hvordan det gik med dyrkningen af Quartz hos de 4 avlere vi fulgte i vækstsæsonen 2013/2014 ved at klikke på følgende links:

Se mere i vores produktblad for sorten, der kan hentes som pdf ved at klikke HER.


 
KWS