KWS
   
 

CINDY KWS

 

- den reneste roe på markedet

CINDY KWS er stadig den roe, der bringer mindst jord ind i produktionen, målt pr. kg rodtørstof over flere år. CINDY KWS har en god placering i jorden og et godt bladdække. Med en middel til høj tørstofprocent og et højt rodudbytte er sorten stadig med blandt de mest interessante sorter på markedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWS foder- og energiroer 2018

Sort Beskrivelse
ELOQUENTA KWS Den nye topsort
TARMINA KWS Frontløber i udbytte og bladdække
ULRIKA KWS Højeste tørstofprocent og god renhed
CINDY KWS Den reneste roe på markedet
GERTY KWS Garant for stabilitet hvert år

 
KWS