KWS
   
 

GERTY KWS

Gerty KWS - garant for stabilitet hvert år

 

GERTY KWS har de sidste syv år været målesort i landsforsøgene for foder- og bioenergiroer, og ikke uden grund. GERTY KWS er en utrolig stabil sort. Tørstofprocent og udbytte svinger meget lidt fra år til år. Det giver en god og stabil produktion af energi og sikrer forsyningen af foder til mælke- og biogasproduktionen. Sorten har et godt bladdække, som er med til at holde ukrudtet nede. Derfor bør Gerty KWS stadig have en plads i markplanen i 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

KWS foder- og energiroer 2018

Sort Beskrivelse
ELOQUENTA KWS Den nye topsort
TARMINA KWS Frontløber i udbytte og bladdække
ULRIKA KWS Højeste tørstofprocent og god renhed
CINDY KWS Den reneste roe på markedet
GERTY KWS Garant for stabilitet hvert år

 
KWS