KWS
   
 

EPD og fremspiring

En ting er udbytter og økonomi. En anden ting er stabilitet og troværdighed i produktet. KWS har solgt roefrø i mere end 160 år og landmænd verden over ved, at orange betyder troværdighed og stabilitet. Lad os tage sådan en ting som fremspiringen i marken.

Det optimale planteantal i en roemark er omkring 90.000 planter pr. hektar. Selvom udbyttekurven er relativ flad allerede ved 70.000 planter pr. hektar, så betyder det meget at kunne stole på at de frø, som bliver leveret, stort set spirer fra en kant af.

Når roerne står på række som soldater sidst i april, er grunden lagt til endnu et rekordudbytte. KWS-frø er de eneste på markedet, som har fået den såkaldte EPD-behandling. EPD står for optimal tidlig planteudvikling (Early Plant Development). Hele konceptet består af en række processer, som sikrer, at frøets naturlige spirehæmning er effektivt brudt, at frøet optager det tilgængelige jordvand mest optimalt og straks omsætter alt tilgængeligt energi i frøets lille ”madpakke”.

EPD-behandlingen speeder processen op, og gør frøene robuste i den tidlige fase fra kim til seksbladstadiet. En tidlig såning er en forudsætning for optimalt udbytte. Tidlig såning kræver robuste frø og her giver EPD-behandlingen også et væsentligt bidrag.

Ikke mindst på husdyrbrug, hvor der udbringes gylle og køres med store maskiner, er robuste frø et aktiv. Her sætter mange pris på frø med højt vigør.

En ensartet plantebestand er ligeledes en stor fordel i forbindelse med høst af roer med moderne roehøstmaskiner. Er der spring i rækken, bliver roerne mere uensartede i størrelse. Det kan give problemer ved høst.

Pointen er: Roefrø af høj kvalitet giver ro i sindet, sikrer en optimal etablering af en ensartet afgrøde, som igen har betydning for både udbytte og optagning.

Derfor: Gå efter frø med EPD-behandling og vær ikke nervøs for en tidlig etablering af roemarken. Det er en forudsætning for at opnå høje udbytter i roerne.


 
KWS