KWS
   
 

Dyrkningstips

Såbed

For alle afgrøder gælder det, at såbedet skal være optimalt, for at få en optimal start på vækstsæsonen. Roer er ingen undtagelse, det er endog mere vigtigt, da roerne ikke har mulighed for buskning, hvis der mangler planter. Såbedet skal være fast i en dybde af 5 centimeter, frøet sås i 2 centimeters dybde i fugtig jord og skal helst dækkes af fugtig jord! Dækker du med tør jord risikerer du uensartet fremspiring. Det giver en udfordring ved ukrudtsbekæmpelsen og uensartede roer ved optagning. Derfor, efter pløjning skal jorden være fast.

Såtidspunkt

Det siges, at roer er den første afgrøde, der skal sås, og det er til en vis grad rigtigt. Roer spirer allerede ved tre grader C, og da roen har en lang vækstsæson, giver det god mening at komme ud så tidligt som muligt. MEN, du skal være opmærksom på muligheder og risici. En tidlig såning giver mulighed for en stor gevinst i form af et højt udbytte, på den anden side risikerer du at provokere tendensen til stokløbning. Som tommelfingerregel siges, at roer, der fra såning og fyrre dage frem bliver udsat for en middeltemperatur under tolv grader, udløser mekanismen der siger: lav frø. Hvis temperaturen stiger i den efterfølgende periode, kan stokløbningstendensen sættes i stå, og der sker ikke mere.

Reaktionstal

Det gælder for alle afgrøder, at reaktionstallet (Rt) skal være i orden for den pågældende jordtype, for at næringsstofoptagelsen kan foregå optimalt. Roer er meget følsomme overfor forkert Rt. For de enkelte jordtyper gælder følgende anbefalinger for Rt.

      Jb 1-3     Rt 6,0 – 6,5

      Jb 4-6     Rt 6,5 – 7,0

      Jb 7-8     Rt 7,5 – 7,0

Er reaktionstallet for lavt er der risiko for magnesiummangel. Er det for højt ses ofte mangan og bormangel, specielt i tørre år. Derfor er det meget vigtigt at vide, hvor Rt ligger for de enkelte marker og sørge for, at det bliver bragt i balance i forhold til den aktuelle jordtype. Skal der tilføres kalk, skal det være inden forfrugten til roerne og ikke lige inden der pløjes til roer.

Bormangel

Der har de sidste to dyrkningssæsoner været registreret en del bormangel. Dette skyldes til dels nogle meget tørre somre med høje temperaturer. Bormangel ses ofte i pletter med sorte hjerteblade og utrivelige roer. I august kan der ses sorte huller i toppen af roden, dette kaldes også for tørforrådnelse. For at undgå bormangel er det tilrådeligt, at der sidst i maj udsprøjter flydende mikronæringsstof i form af Microtop eller lignende. Denne behandling følges op af en behandling i juni med solubor, 3 kilo per hektar. Disse behandlinger er en billig foranstaltning for at sikre en optimal vækstsæson for roen.

Svampebekæmpelse

Er det nødvendigt at bekæmpe svampe i roer - der er jo ikke ret mange hektar i Jylland? Dette spørgsmål er ofte stillet og med rette, førhen var det ikke et tema. Det korte svar er, ja, roen er den afgrøde, der betaler allermest for svampesprøjtning. Moderne roer har indbygget nogle tolerancer overfor forskellige sygdomme. Alle nye roesorter fra KWS har som minimum Rizomania tolerance. Dette kaldes også for ”rodgalskab” og kan forveksles med nematod angreb. Herudover er sorterne mere eller mindre tolerante overfor meldug, rust og ramularia, men ingen er resistente. Derfor er det en stor hjælp for roerne at bekæmpe bladsygdommene med en til to behandlinger med svampemidlet Opera. Den første behandling foretages første uge i august og følges op af en anden behandling cirka fire uger efter. Doseringen ved anden behandling afpasses efter forventet optagningstidspunkt. Det er vigtigt at være opmærksom på sprøjtefristen på fire uger.

 

 
KWS