KWS
   
 

Frøforarbejdning

 

For- og slutrensning

Umiddelbart efter frøhøsten, som foregår fra midten af juli til begyndelsen af august, gennemgår frøet en første rensning i produktionsområdet i Frankrig og Italien. Frøet tørres hurtigt ned til et vandindhold på ti procent, så frøet er lagerfast.

Frøforarbejdning

I den første proces passerer frøet over flere sold i et computerstyret anlæg, hvor de sorteres i flere størrelser.

Pilleringsprocessen

Efter slibning og sortering pilleres det uregelmæssigt formede og noget flade frø med en pilleringsmasse.

Opbygning af et færdigt roefrø

Sukkerroefrø leveres hovedsagelig som pilleret vare fra KWS. Det vigtigste mål hermed er at frøet er homogent og er nemt at så med nutidens roesåmaskiner.

Bejdsning

Bejdsning af roefrø foregår i et helt automatiseret anlæg. Først tilsættes fungicider og insekticider på den grå pille, hvorpå pillen farves i den den karakteristiske orange KWS farve.

Pakning

Som det sidste inden levering til sukkerfabrikker og sukkerroedyrkere pakkes det færdige produkt automatisk i enheder med 100.000 frø baseret på tusindkornsvægten.

For at sorterne kan udvise deres genetiske udbyttepotentiale, må planterne bringes i en optimal startposition gennem frøkvaliteten. Frøkvaliteten kan forbedres på forskellige trin i produktionen.

 Frøkvalitet er ...

 Saatgutforschung - Reagenzglaeser


 
KWS