KWS
   
 

CANTONA KWS

RT+NT

 

Højt stabilt udbytte med og uden nematoder

 

 

STABIL FORSIKRING FOR NEMATODER 2017

 

  • Næsthøjst udbytte af NT-markedssorter (fht. 102*) på ikke inficeret jord
  • Højt udbytteniveau (fht. 128*) ved infektion med nematoder
  • God dyrkningsøkonomi (+ 586,– Kr.* pr. hektar)
  • God profil med hensyn til stokløbning (0,2 ‰*)

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2014 – 16

 

CANTONA KWShar et meget stabilt, højt udbytte, som er på højde med, eller højere end, de almindelige rizomania-tolerante roesorter – selv uden angreb af nematoder. Sorten kan således betragtes som en god forsikring mod nematodeangreb.

CANTONA KWS har mange gode egenskaber, den er bl.a. ren ved høst, har en fornuftig højde i jorden samt en god profil for stokløbning – over tre år den bedste af samtlige ”gamle” markedssorter i danske forsøg.

 

Se video her

 

DK_2016Cantoa_grafik

Erfaring med nematodsorter

Nematodsorter på hele arealet

DK_2016NTsort_report

Peder Hansen,
Storeladegård, Errindlev

Jeg tror vi skal have nematodsorter på hele roearealet til næste år. Det er vel den retning det går. Og selvom der så er en del af arealet, som ikke er så hårdt inficeret, så kan de nye sorter jo være med i udbytte selvom der ikke er nematoder.

Vores mark med Cantona KWS blev sået om fredagen før påskeugen, og høstet den sidste uge i november. Og derimellem er alt sådan set gået godt for os. I andre sorter har vi kæmpet lidt med stokløbere – men ikke i Cantona. Her foregik lugningen ved gennemgang i vores 24 m sprøjtespor. Og så mange rækker for kan man jo kun tage, hvis antallet af stokløbere er beskedent.

Nu hører jeg ikke til dem der går og tæller stokløberne, men jeg er ret sikker på, at antallet af stokløbere har været i størrelsesorden 50 eller mindre per hektar.

Og på de fem hektar vi havde med Cantona KWS , har vi høstet 103 tons beskidte roer per hektar og med en renhed på omkring 86 procent en gennemsnitlig sukkerprocent på 18,6 bliver slutresultatet godt 16 tons polsukker per hektar. Og det tror jeg sådan set ikke kan gøres meget bedre i den sæson vi nu engang havde i 2015.

 

"Vi slutter med et udbytte på den anden side af 16 tons sukker per hektar."

Højt stabilt udbytte med nematoder

Elora KWS bygger på genetikken fra Julietta og har et relativt godt udbytte både med og uden infektion af nematoder. Sorten har i 2014 præsteret udbytter på højt niveau på inficeret jord. Sammenlignet med almindelige sorter, på jorde uden infektion med nematoder, viste forsøgene i 2014 en svagt faldende tendens i udbyttet for Elora KWS. Sorten anbefaledes derfor primært ved konstateret angreb af nematoder.

Elora KWS har, i normale år, en forholdsvis god profil, når det gælder stokløbning og er ikke så modtagelig for meldug, som Julietta var.

 

DK_2013_14Elora_graph

 

Elora letter livet med nematoder

DK_2015Elora_NielsJorgensen

Niels Jørgensen
Rosenlund, Rødby

Man kan vel godt sige, at vi har været med fra begyndelsen. Vores jorde har været dyrket intenst med roer i mere end hundrede år, så det er egentlig ikke nogen overraskelse, at jorden har været godt og grundigt inficeret med nematoder.

Det har vi vidst og erkendt gennem de sidste par årtier. Med infektionsgrader på 30 – 40.000 æg og larver pr, kg jord, hvor det var værst, oplevede vi sidst i 1990´erne hvordan roerne, i store områder – specielt i tørre somre - ikke blev til ret meget. Omkring årtusindskiftet begyndte vi at dyrke resistente sorter, og det var da på sin vis godt, for så fik man da i det mindste et lille sukkerudbytte. Men sorten Nemakill præsterede kun udbytter på godt 80 % af de normale sorter, som vi dyrkede dengang.

Men så kom Julietta, hvor vi var med, da sorten blev prøvesort i 2005, og det var jo en fantastisk landvinding. Efterfølgende har vi været meget glade for KWS-sorterne, som sjældent har skuffet. Efter Julietta er nye sorter kommet til, og de er konstant blevet bedre, både der hvor der er nematoder, men også der hvor der ikke er.

2014 har jo generelt været et godt roeår, men når vi regner sammen hvad vi har høstet på nematodinficeret jord, så kan vi kun glædes over den udvikling der har været i at fremelske nematodtolerante roesorter fra KWS. Det vi kan gøre op, her og nu, viser omkring 93 tons rene roer med en sukkerprocent på godt sytten. Så her er vi snublende nær de 16 tons sukker pr. hektar. Og det synes vi jo godt vi kan være tilfreds med.

 

„Vi er snublende nær de 16 tons sukker per hektar på nematodinficeret jord“

Sund vækst med nematoder

Vi kender jo nematodsorterne fra KWS. De har gjort det muligt at høste endda gode udbytter hvor der er nematoder.

Derfor var vi ikke i tvivl om at ville prøve sorten Elora, som blev sået på et areal, hvor vi normalt oplever en del pletter og uensartet vækst. Sidste jordprøveudtagning viste knapt 4.000 æg og larver pr. kg jord.

Selvom vi jo såede lidt senere end normalt startede væksten fornuftigt, og man må sige, at afgrøden havde en pæn top som var græsgrøn og fin igennem hele sommeren, hvor vi altså ikke så noget til de velkendte pletter i marken.

Vi begyndte optagningen i kampagnens anden uge, men besluttede, at denne meget sunde afgrøde ville tjene ved en senere høst. Og det gav pote. Vi fortsatte optagningen omkring den 20. november og høstede nu pænt store og rene roer.

Halvdelen af Elora-roerne blev leveret direkte og anden halvdel blev lagt i kule. Udbyttet blev omkring 14,6 tons sukker pr. hektar for roerne høstet i den sene omgang.

 

"Afgrøden havde en pæn top som var græsgrøn hele sommeren, hvor vi altså heller ikke så noget til de velkendte pletter i marken"

 

DK_2013_14Elora 
Michael Pedersen, Vesterhavegaard, Horslunde

KWS Sorter

Sort Tolerant
JOLLINA KWS Rizomania NÆSTHØJEST TOTALUDBYTTE
SMILLA KWSNyhed Rizomania NY PRØVESORT 2017
SELMA KWSNyhed Rizomania NY PRØVESORT 2017
CANTONA KWS Rizomania- og nematode STABIL FORSIKRING FOR NEMATODER 2017
DAPHNA Rizomania- og nematode HØJESTE SUKKERUDBYTTE

 
KWS