KWS
   
 

Cercospora-bladpletsyge

Latinsk navn:

Cercospora beticola

Symptomer:

Små, regelmæssigt runde bladpletter (2 –3 mm). Pletterne er lysegrå i midten og omgivet af en rødbrun rand. Ved alvorlige angreb flyder pletterne sammen, således at dele af bladet udtørrer, og mange af bladene efterhånden visner bort. Med en lup kan man i de enkelte pletter se et gråt svampemycelium med sorte prikker (sporebærere). I starten vil kun enkelte planter være angrebet. Spredningen sker ved hjælp af vind eller regnplask.

Biologi:

Svampen overlever som sporer på blade og frø. Ved tætte sædskifter ophobes således et større infektionspotentiale i jorden. Symptomerne viser sig allerede efter ca. 5 dage med relativ luftfugtighed på mindst 96% og temperaturer mellem 23 og 27°C. Planterne angribes især i fugtigt og varmt vejr.

Risikofaktorer:

Når rækkerne lukker (og afgrødens mikroklima ændres), stort infektionspotentiale fra tidligere år (tæt sædskifte), kunstvanding.

Økonomisk betydning:

Cercospora er en af de hyppigst forekommende bladsygdomme for sukkerroer i områder med fugtig varme. Især i Sydtyskland er denne svamp skyld i store udbyttetab, mens den i Nordtyskland sjældent optræder epidemisk. I Danmark har sygdommen ingen økonomisk betydning.

Bekæmpelse:

Kemiske midler. Indirekte bekæmpelse kan ske ved at vælge sorter med høj bladsundhed samt at have et mindst 3-årigt sædskifte.


Cercospora cercospora 01 g cercospora 02 g 

 

 
KWS