KWS
   
 

Rizomania

Rizomania er en virussygdom, der kan medføre store udbytte- og kvalitetstab.

 

Symptomer

  • gule pletter i marken
  • lange bladstilke, smalle bladplader
  • dårlig vækst og skægdannelse på roden
  • ved gennemskæring af rodspidsen ses brunfarvning af karstrengene

Yderligere karakteristika

  • højere natriumindhold
  • lavere sukkerindhold
  • lavere amino-N-indhold
  • udbyttetab

Påvisning af sygdommen: ELISA-test i laboratoriet

En kemisk bekæmpelse er ikke mulig, den eneste hensigtsmæssige forholdsregel er p.t. dyrkning af tolerante sorter. En permanent løsning til bekæmpelse af Rizomania kan kun opnås ved resistensforædling, som kan udvikles igennem genteknologi. Mange landmænd kunne have været nødt til at holde op med at dyrke roer på grund af Rizomania.

Men nu kan den videre spredning af virussygdommen kontrolleres gennem de fremskridt, der er sket inden for sukkerroeforædlingen. De tolerante KWS sorter, som er til rådighed for landmanden, giver høje udbytter og en kvalitet på niveau med standard sorter dyrket under sygdomsfrie forhold.

 

 
KWS