KWS
   
 

Nematoder

Roecystenematoden Heterodera schachtii optræder som skadedyr i stort set alle områder med roedyrkning og kan medføre store udbyttetab.

 

Symptomer:

  • Roerne sover pletvist i marken i varmt vejr
  • Gulfarvning, yderste blade dør
  • Deformt og forkortet roelegeme
  • Skægget rod
  • Hvide cyster på størrelse med et knappenålshoved ses på siderødderne (sikker diagnose)

Kemisk bekæmpelse af nematoderne er forbudt i mange lande. De mest betydende bekæmpelsesmuligheder er således dyrkning af nematode resistente efterafgrøder kombineret med dyrkning af nematode resistente sukkerroesorter ved kraftige angreb.

 

20 sprøgsmål og svar om nematoder

 

 

 
KWS