KWS
   
 

EPD – Early Plant Development

Sukkerroedyrkning med ny KWS teknologi

EPD-metoden (EPD: Early Plant Development) giver en forbedret fremspiring.

zr__epd__pano

Udviklingen og brugen af EPD-metoden er et vigtigt KWS bidrag til en bedre sukkerroedyrkning.

 

EPD – Early Plant Development

Detalje

 

 

 

EPD-metoden (EPD: Early Plant Development) er en konsekvent forbedring af klassiske metoder til at forbedre frøkvaliteten.

EPD-metoden

 

 

 

Faktorer som er forbedret af EPD-metoden:

  1. Ophør med spirehvile
  2. Vandoptagelse gennem pille og pericarp
  3. Aktivering af metabolismen

EPD-princippet

 

 

EPD princippet er en optimal tilpasning af følgende parametre:

  1. Individuel behandling af hvert frøparti
  2. Udsøgt pilleringsmateriale
  3. KWS specifik frøbehandling og pillering

Fordel

Frø, som er EPD behandlet er karakteriseret ved:
 
  • Forbedring af fremspiringshastigheden
  • Hurtigere markfremspiring
  • Større ensartethed i markfremspiringen
  • Forbedring af den tidlige planteudvikling

 
KWS