KWS
   
 

Frøproduktion

 

Planlægning

Produktionen af certificeret sukkerroefrø begynder allerede to til tre år før såningen med udvælgelse af sorter og planlægning af frømængder.

Produktionsforløb

Sukkerroer er toårige. Efter udvikling af selve roden det første år, det man kalder den vegetative udvikling, kan roen først efter en flere uger lang kuldepriode, vernalisering, udvikle stokløbere det andet år.

Produktionsområder

KWS producerer langt hovedparten af sine roefrø til det europæiske marked i Lot et Garonne i det sydvestlige Frankrig og i Emilia Romagna i det nordlige Italien.

Stiklingeproduktion

Basisudsæd sås i august på højtspecialiserede gårde med en udsædsmængde på 1,0-1,2 milloner frø pr. ha, svarende til 10-12 units pr. ha.

Frøproduktion

Til frøproduktionen plantes i februar stiklinger fra hansterile, monogerme moderlinier sammen med multigerme hanlinier i rækker i forholdet 6:2 eller 8:2. Plantetætheden er ca. 40.000 planter pr. ha.

Høst af sukkerroefrø

Efter blomstringen fjernes hanplanterne fra frømarken.


 
KWS