KWS
   
 

Sukkerroer – Forædlingsmål

De nutidige sukkerroesorter er udviklet gennem mere end 140 års forædlingsarbejde, som muliggør et højt udbytte og en sikker indkomst hos landmanden. KWS har omfattende forædlingsaktiviteter på internationalt plan. Alene i Tyskland omfatter forædlingsprogrammet for sukkerroer hos KWS hvert år over 10.000 m2 forædlingsareal under glas, 24.000 isolationsparceller på omkring 80 hektar og mere end 30.000 krydsninger, hvor planterne selvbefrugtes.

 

Siden 1960’erne er der foregået en intensiv hybridforædling af sukkerroer.

De vigtigste mål i forædlingen er:

  • Udbytte, konbinationen af højt udbytte og høj sukkerprocent
  • Modstandsdygtighed, herunder nematodtolerance og følsomhed over for svampesygdomme
  • Kvalitet, herunder minimering af stokløbning samt optimering af bladfæste og bladdække

Videnskabelige fremskridt tillader en yderligere fagopdeling og differentiering:

  • Nye resistenser
  • Genetiske linjer med herbicidtolerance (ALS)
  • Nye kvalitetsegenskaber
  • Forbedrede fysiologiske egenskaber bevirker, at antallet af bearbejdede egenskaber – som for tiden f.eks. i sukkerroer er ca. 25 - hastigt stiger.

Ved hjælp af genteknologiske metoder (genmarkører) forventes nye resistenser: derudover kan sukkerroens høje udbyttepotentiale, det højtudviklede produktionssystem i sukkerroedyrkningen samt sukkerfabrikkernes effektive forarbejdningsteknologi også udnyttes til omkostningsbesparende produktion af andre stoffer end sukker. Den videre forskning i plantens biologiske system åbner nye veje netop hos sukkerroen med dens høje assimilationseffektivitet.


 
KWS