KWS
   
 

KWS Irina vårbyg – det enkle valg

Agronomiske egenskaber i særklasse

KWS Irina har været testet i mange lande og under forskellige forhold de seneste tre år. Fra Argentina i syd til Finland i nord - og fra direkte såning til traditionel dyrkning med plov og kulturharve. I alle tilfælde har sorten givet et udbytte, som har ligget helt i top på grund af dens gode dyrkningsegenskaber.

 

KWS Irina ligger lavest når det gælder modtageligheden overfor bladplet blandt de dyrkede sorter. Desuden har sorten meldugresistens (Mlo) og er ligeledes resistent overfor begge racer af nematoder. Det er tilsammen faktorer, som gør sorten velegnet til alle sædskifter og dyrkningssystemer inklusive dem uden plov. Det afspejles også i forsøgene, hvor KWS Irina er højest ydende blandt de mest dyrkede sorter – både med og uden svampebekæmpelse:

Erfaringen er desuden, at KWS Irina er meget nem at høste. KWS Irina er nemlig en både kort og stivstrået sort. Sammen med en meget lille tendens til nedknækning giver det markedets i særklasse bedste stråegenskaber.
 

International anerkendelse som maltbyg

Alle store malterier, bryggerier og handelshuse har nu anerkendt KWS Irina som ny maltbygsort. KWS Irina bliver således ny hovedsort i Frankrig, og allerede til høst 2015 forventes det, at sorten vil udgøre 50 procent af markedet, der er det største eksportmarked i EU. KWS Irina er desuden den højstydende blandt alle vårbygsorter på Recommended List i UK 2014/15 og forventes derfor at fylde en del af det eksportmarked, som eksisterer i UK. Sorten har også klaret pilot-maltningerne i DK, D og CZ særdeles godt og er således allerede internationalt kendt som en betydende spiller på markedet for maltbygsorter. Netop derfor vil der være stor sikkerhed for afsætningen til malt – også hvis sorten dyrkes uden kontrakt.
 

Foran konkurrenterne på bundlinjen

KWS Irina repræsenteres i Danmark af DLG, og der er relativt store mængder udsæd til rådighed. Derfor forventes at sorten at tage en førerposition herhjemme allerede i 2015, idet den er særdeles konkurrencedygtig, både til malt og foder. I skemaerne herunder er der for at illustrere dette beregnet den merpris, der skal opnås for konkurrerende sorter - hvis der hhv. tegnes en kontrakt til maltbyg eller dyrkes vårbyg til foder - før udbyttet på bundlinjen er det samme som i KWS Irina.
 

Til maltbyg:
Irina_malt

Til foder:
Irina_foder

 

 
KWS