KWS
   
 

EPD behandlingen virker

JULIETTA i øverste halvdel af billedet, bemærk den størrer bladmasse.
JULIETTA i øverste halvdel af billedet, bemærk den størrer bladmasse.

Planteavler og svineproducent Stig Fabricius, er ikke i tvivl om at EPD behandlet sukkerroefrø har en kraftigere forårsudvikling end andre ikke EPD behandlede sorter.

Stig Fabricius bor på ”Brakildegaard” på Møn øst for Stege. Herfra driver han ialt 280 ha med sukkerroer, korn, grønærter og græsfrø. Der er på gården 30 ha med sukkerroer hvoraf sorterne GUNILLA og JULIETTA dækker over halvdelen af arealet. Herudover såes der roer for andre landmænd så der ialt såes 120 ha, heraf udgør sorterne GUNILLA og JULIETTA ca. 80%.  Alle roerne skal kunne såes på 5 dage i foråret, da det er utrolig vigtigt at de bliver sået til tiden siger Stig Fabricius, rettidighed er nøglen til succes.

Oplevelserne fra sæsonerne 2007 og 2008 med EPD behandlet sukkerroefrø fra KWS er meget positive. Jeg har kunnet se hvor de forskellige sorter er sået lige fra begyndelsen. Men det er især fra 4-blads stadiet at der bliver markant forskel på EPD behandlede frø og andre, siger Stig Faricius. Bladmassen er synligt størrer og det er stadig meget tydeligt, selv her  hvor roerne har lukket rækkerne. Det er ikke kun her ved os selv at der kan ses stor forskel på sorterne, men også i de marker vi har sået for andre er det meget tydeligt.

Vi har dyrket JULIETTA siden den kom på markedet og det bliver vi ved med indtil der kommer en værdig afløser, det kunne være THERESA KWS. Sortsvalget i fremtiden vil i høj grad bliver sorter med min. en resistens og helst dobbelt resistens. Da vi får kørt alle vore roer med vognmand er der stor risiko for at få smitte fra andre marker. Vi havde i år bestilt frø af prøvesorten FRIEDA KWS fordi den har givet et meget højt økonomisk afkast og fordi den er rizomanina resistent. Vi fik den imidlertid ikke, men vil helt sikkert bestille den igen til 2009. Der er for mig ingen tvivl om at hovedparten af vore sukkerroe frø til dyrknings sæsonen 2009 vil blive sorter fra KWS bl.a. på grund af EPD behandlingen af frøet, siger Stig Fabricius. 

 

FAKTA BOX

”Brakildegaard”

Produktion af 1.500 sl. svin pr. år

Dyrket areal 122 ha, forpagtet 70 ha.

Pasnings aftale på 88 ha.

Afgrøde fordeling på eget og forpagtet areal;

30 ha Sukkerroer

70 ha Vinterhvede

50 ha vårbyg

10 ha Grønært

  6 ha Vinterbyg

26 ha Engrapgræs og rødsvingel

 

DK_2008_Stig-Fab

Stig Fabricius i en af markerne med JULIETTA, den har været foran lige fra starten.

 


 
KWS