KWS
   
 

Misvisende anbefalinger i papirudgave af Agrinyt 2009

16-01-2009

I den netop udsendte papir udgave af Agrinyt 2009 er der nogle anbefalinger omkring  sortsvalg som er misvisende, og kan i sidste ende føre til økonomisk tab for sukkerroedyrkeren i 2009.

 

Alle anbefalinger omkring sorternes økonomi er kun baseret på resultater fra 2008. Dette betyder, at de to topscorer i økonomisk udbytte i perioden 2006-2008, nemlig GUNILLA og FRIEDA KWS ikke beskrives som de sorter på markedet med den største indtjening, hvilket de jo beviseligt er ifølge alle forsøgsresultater fra NBR.

 

I forbindelse med nematode angreb anbefales det, at man kun vælger nematode tolerante sorter, hvis der er mere 5.000 æg og larver per kg jord. Denne anbefaling kan medføre endog meget store udbytte tab. I uafhængige NBR forsøg 2007-2008 med et infektions niveau på 500-3.000 æg og larver per kg. jord har JULIETTA givet 7% højere udbytte end de såkaldte NLP sorter. I det tørre år 2006, gav JULIETTA 36% højere udbytte end de modtagelige sorter i nematode forsøg (ingen NLP sorter blev testet dette år).

 

Fra KWS anbefaler vi at vælge nematode tolerante sorter hvis forekomsten af æg og larver er over 500 per kg jord. Alt andet vil indebære stor risiko for udbyttetab, særligt under tørre forhold.  

 

I Agrinyt siges det at, Jenny er en NLP sort, selvom den aldrig har været afprøvet i uafhænige nematode forsøg, hverken i NBR regi eller på Tystofte.

 

Fra KWS anbefaler vi sukkerroedyrkere med nematode problemer at vælge en sort som JULIETTA, som i de sidste tre år på overbevisende måde har dokumenteret dens gode nematode tolerance. Når det drejer sig om sorternes økonomiske udbytte, anbefaler vi dyrkerne at se på forsøgsresultater fra mere end et år. Gør man det, sikrer man, at sukkerroedyrkningen giver det størst mulige økonomiske afkast både nu og i fremtiden.

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående. Hvis du udfra de udsendte anbefalinger i Agrinyt har lavet et forkert sortsvalg, så opfordrer vi dig til at ændre din bestilling, så din beslutning bygger på flere års resultater.

 

Lars Andersen                                     Harald Pålsson

Tel. 86 62 96 36                                 Tel. 0046 46 32 58 61

 


 
KWS