KWS
   
 

Orange markdag hos Landbrugsselskabet

Landbrugsselskabet I/S, som driver to herregårde, er vært ved markarragement med fokus på nematoder og GPS

Af konsulent Elo West Larsen, KWS Scandinavia

I mere end syv hundrede år har Halstedkloster været rammen om landbrugsdrift, men det gamle gods er med på noderne.

I driftsvirksomheden Landbrugsselskabet I/S drives godset i dag sammen med det nærliggende gods Søllestedgaard, ikke så langt fra Nakskov. Den daglige ledelse forestås af driftsleder Lars Juul Rasmussen, som selv er opvokset med storlandbrug.

Moderne forretningstænkning

Det tog lidt tid, da de to store gårde besluttede at indgå et driftsfællesskab, at få diskuteret alle enkeltheder igennem. Men tid skal der til og beslutningen om et ægte fællesskab blev taget fuldt ud. Det betyder, at Landbrugsselskabet, som blev etableret i 2005, er en fuldstændig selvstyrende enhed, med driftsleder Lars Juul Rasmussen i spidsen. Hans vigtigste opgave er, at optimere driften af selskabets samlede jordtilliggende på omkring 1400 ha. Driften som et landbrug betyder, at alle indtægter tilfalder selskabet og overskuddet deles efter en forudbestemt fordelingsnøgle.

Visionen med Landbrugsselskabet I/S var, og er, at skabe en moderne virksomhed, der udnytter de stordriftsfordele, man opnår ved at være blandt de største. Det har samtidig været målet at skabe en spændende arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Med etableringen af Landbrugsselskabet har det været målet at sigte på en virksomhedsstørrelse som har kapacitet til dyrkning af omkring 1800 ha. I denne ånd blev den samlede maskinpark fra de to godser reetableret og man optimerede produktionsapparatet til at kunne håndtere et markbrug omkring denne størrelse.

Kvaliteten driver værket

Med de 1800 ha som kapacitetsmål har Landbrugsselskabet pt. en vis overkapacitet. Det gælder for det almindelige markarbejde og for kapaciteten ved roehøst. Her tilbyder Landbrugsselskabet sig således som almindelig udbyder af maskinstationsarbejde. Landbrugsselskabet har netop indgået leasingaftale med maskinforretningen Johannes Mertz om en Ropa euro Tiger.

”Vi glæder os meget til selv at skulle forestå vores roehøst. Da vi har meget fokus på at bevare og forbedre jordstukturen, fungerede det ikke for os at skulle leve med kørsel i roemarken under fugtige forhold”, siger Lars Juul Rasmussen. ”Det dur´ simpelt hen ikke, at der sættes kryds i kalenderen i uge 43 og at der så høstes roer selvom det lige har regnet 40 mm”. ”Vi har registreret, at udbyttet i vårbyg efter roer har været for lille, og det kan vi naturligvis ikke acceptere i længden”, lyder det.

”Det var erfaringer som denne, der fik os til at anskaffe os vores egen roeoptager, forklarer han. Vi vil have luft til at holde stille en dag eller to, hvis forholdene er for dårlige”. Vi står dog nu med en overkapacitet på nogle hundrede hektar, som vi håber at kunne afsætte til interesserede naboer eller andre. ”Men ved en eventuel kørsel for andre vil vi ikke gå på kompromis med kvaliteten i arbejdet. Det er lige præcis den høje kvalitet i alt markarbejde, som har været en ledestjerne for os, og det kommer også til at gælde for eventuelle kunder, forsikrer den unge driftsleder.

 

Synlighed også en del af strategien

”Som et moderne landbrug ønsker vi at være synlige og det er en del af selskabets ånd at gøre tingene på den rigtige måde, både når det gælder naturforvaltning, personalepleje og sikkerhed på arbejdspladsen.

For Lars Juul Rasmussen er det vigtigt at skabe en spændende og dynamisk arbejdsplads. ”Det har vi blandt andet gjort ved at investere i det nyeste materiel og ved at inddrage medarbejderne i planlægningen af en stor del af arbejdsopgaverne. Desuden forsøger vi at skabe en god og social stemning, hvor personlig fleksibilitet er et nøgleord”.

Foruden de årlige ture til Agromek og Agrimark tager vi også gladelig imod tilbud om at deltage i spændende arrangementer. Derfor var vi ikke længe om sige ja til at deltage i arrangementet KWS Orange markdag, som afholdes ved vores roemark på Nordlundevej 131 tirsdag den 19. maj. På dagen vil vi demonstrere vores GPS-udstyr i marken og KWS har sørget for, at også GPS Steering og Nellemann Agro deltager i arrangementet. KWS Scandinavia vil naturligvis også orientere om roesorter og nematoder, som vi er meget opmærksomme på i visse af vore marker, slutter Lars Juul Rasmussen.

 

DK_2009markdag_059

Driftsleder Lars Juul Rasmussen glæder sig over at have GPS-styring på alle traktorer. Den automatiske styring er med til at gøre livet som traktorfører mere behageligt og det minimerer risikoen for fejl, som i sidste ende er godt for indtjeningen i markbruget.

DK_2009markdag_100

”Vi har stigende opmærksomhed på roecystenematoder. Det betyder blandt andet, at vi i år har tilsået ca. 50 ha med KWS-sorten Julietta”, forklarer Lars Juul Rasmussen. Det er denne sort, som er i fokus, når KWS arrangerer Orange Markdag, tirsdag den 19. maj på Nordlundevej 131 ved Nakskov.

Program for Orange Markdag - tirsdag den 19. maj, 2009


 
KWS