KWS
   
 

Nematoder og GPS-styring på Orange Markdag

Af konsulent Elo West Larsen, KWS Scandinavia A/S

 

Når markdagen blev ”malet” orange var det naturligvis fordi det var KWS Scandinavia A/S, som stod som hovedarrangør.

Dagen, som blev afviklet på Nordlundevej 131 ved Horslunde, bød på en forfriskende blanding af mindre faglige indlæg i form af præsentationer, en kort markvandring i en JULIETTA-roemark samt en ”minimaskindemonstration” af moderne GPS-udstyr.

Division Manager og Konsulent Elo West Larsen åbnede arrangementer og bød i første seance velkommen til de omkring halvtreds landmænd.

Herefter orienterede driftsleder Lars Juul Rasmussen generelt om Landbrugsselskabet, som er et driftsfællesskab etableret med formål at forestå dyrkningen af knapt et par tusinde hektar, med Halstedkloster og Søllestedgaard som omdrejningspunkt.

Brug skadetærskler og vælg tolerante sorter

Elo West Larsen indledte med at Orientere om KWS, som er verdens førende producent af sukkerroefrø. Herefter gennemgik han nematodernes indvirkning på roerne i marken og ikke mindst det økonomiske tab, som kan være forbundet med at dyrke roer på inficeret jord.

Elo opfordrede alle til at skærpe opmærksomheden på problemet med nematoder i jorden, som delvis er en konsekvens af de justeringer af sukkerproduktionen, som de senere år har betydet en koncentrering af sukkerproduktionen på Lolland Falster. Men også ændrede dyrkningsformer med flere driftsfællesskaber har indflydelse på nematodernes spredning fra mark til mark.

KWS-konsulenten kunne, med henvisning til den uvildige planteavlsrådgivning, henvise til en skadetærskel på 500 æg og larver pr. kg jord. Endvidere anbefalede Elo West Larsen seriøse roeavlere at få analyseret sin jord på en mere konsekvent måde end det tidligere har været tilfældet på mange bedrifter.

 

Forædlingen har løst problemet

Som KWS-medarbejder kunne Elo West Larsen glæde sig over, at netop KWS gennem de sidste årtier har forsket intenst med at overkomme problemet med nematoder i roemarken.

Med sorten JULIETTA, som den nuværende hovedsort af de nematodtolerante sorter kan man tegne er forsikring mod væsentlige udbyttetab i roemarken, som følge af de jordboende nematoder.

Det skal retfærdigvis siges, at man næppe undgår et mindre udbyttetab ved dyrkning af tolerante sorter på jorde, som ikke er inficeret med nematoder. For Julietta er dette tab omkring 5 pct. Men også her har man i forædlingen opnået væsentlige landvindinger de senere år. Således er ”straffen” for at dyrke nematodetolerante sorter på ikke-inficeret jord reduceret til 2-3 pct. for KWS´s nye observationssort ADRIANNA KWS.

 

Landbrugsselskabets roer

Lars Juul Rasmussen forklarede fra en veletableret roemark med sorten JULIETTA baggrunden for at sortsvalget i netop denne mark. ”Vi har nok taget lidt mere konsekvent fat i problemet nematoder end det har været gjort tidligere”, forklarede han. På landbrugsselskabets jorde er man i gang med en konsekvent jordbrøvetagning, som skal kortlægge omfanget af nematodproblemer på hele den samlede bedrift. ”Det koster nogle penge her og nu, men når vi så er nået igennem hele avlingen med analyserne forventer jeg ikke, at vi behøver at tage prøver de nærmeste år”, forklarede den unge driftsleder.

Foruden en orientering om den almindelige dyrkningspraksis forklarede Lars Juul Rasmussen om bevæggrunden for at satse på GPS-styringen i markbruget.

Selvom det ikke er helt let at foretage økonomibegninger på netop denne investering, så er nogle af fordelene et minimeret overlap med gødning og kemikalier i marken, og så gør det kørslen med traktoren i marken langt mindre anstrengende for traktorchaufførerne.

Hos Landbrugsselskabet kører man med John Deere-løsningen, som ikke giver den ultimative nøjagtighed på to centimeter, men systemet fungerer pålideligt og nøjagtigheden er ifølge Lars Juul Rasmussen fuldt tilstrækkelig – og nu kan roerne sås selvom det er mørkt, uden ar resultatet bliver ringere af den grund, forklarede driftslederen på KWS´s Orange Markdag.

 

Mange muligheder med GPS

Torben Ravnshøj Nielsen fra Nellemann Agro orienterede om de mange muligheder, som GPS-systemet giver mulighed for.

Torben Nielsen omtalte blandt andet Sprayer Pro-systemet, som er et GPS-baseret styringsmodul til at åbne/lukke for hovedhane og sektioner på sprøjter, med dertil hørende dækningskort.

Endvidere tilbyder John Deere det såkaldte iTEC Pro-system, som giver mulighed for at kombinere autostyring og foragerautomatik, så traktoren vender af sig selv, når den kører ind over grænsen til forageren.

Endelig omtalte Torben Nielsen systemet iGuide – Et system hvor en antenne på (især bugserede) redskaber i kombination med traktorens antenne sikrer at det altid er redskabet og ikke traktoren, der har den rigtig placering, uanset bakker, sidehæld og kurver m.m.

 

Den absolutte præcision med GPS

Salgskonsulent Preben Clausen fra GPS-Steering startede med at forklare om GPS-systemer baseret på RTK (Real Time Kinematic). Kun via det såkaldte Trimple RTK-signal kan man opnå det absolutte nøjagtighed på omkring 2 cm´s styringsnøjagtighed. Netop denne nøjagtighed er i særdeleshed vigtig, hvis man fx skulle anvende systemet til radrensning.

Preben Clausen forklarede videre fordelene ved GPS-Steering-systemet, som blandt andet omfatter en høj grad af gentagelsesnøjagtighed. Med andre ord, systemet kan genfinde sidste års benyttede positioner fra markarbejdet. Dette er blandt andet vigtigt ved etablering af faste kørespor.

Endelig påpegede Preben Clausen signalsikkerheden som en vigtig kvalitetsparameter. Den høje signalsikkerhed skyldes det faktum, at GPS-Steering baserer styringen på radiosignaler og har således faste radiostationer.

 

DK_KWS-marketing-275.jpg

Med Orange Markdag hos Landbrugsselskabet indledte KWS sæsonens første arrangement. Omkring 75 landmænd og landbrugsmedarbejdere deltog i arrangementet.

 

DK_KWS-marketing-289

Preben Clausen fra GPS Steering kommenterede kørslen med Thomas Fabienkes GPS-udstyrede traktor med marksprøjte.

 

DK_KWS-marketing-292

Torben Ravsnhøj Nielsen fra Nellemann Agro viste i praksis hvorledes et markredskab (her dog kun frontvægte) automatisk sænkes og hæves ved den 20 brede forager.


 
KWS