KWS
   
 

Nematoder og prøveudta

KWS Scandinavia går nu ind i nematodproblematikken og tilbyder prøveudtagning og analyse med tilskud

 

Af Konsulent Elo West Larsen, KWS Scandinavia A/S


Ingen ved det helt præcist. Problemet er der, men hvor stort…? Sikkert er det, at nematoderne findes i mange marker på Lolland Falster, Møn og Sydsjælland.

Gennem de senere år har man regnet med at omkring en fjerdedel af sædskiftearealet på Lolland-Falster er inficeret med roecystenematoder. Tallet er dog muligvis større. Om infektionsgraden så er 30 procent eller om den er 40, 60 eller endnu højere, er der vist pt. ikke nogen, som kan svare på. KWS Scandinavia vil nu gerne bidrage til at roedyrkere bliver klogere på status i marken, når det gælder infektionsgraden af nematoder. Læs mere på www.kws.com/nematoder.

DK_2009kort_farve

Godt gemt i jorden

Det behøver ikke megen forklaring, at opmærksomheden mod nematoder bør skærpes. Koncentrationen af roer i sædskiftet omkring de tilbageværende sukkerfabrikker er et billede, som danske såvel som andre europæiske landmænd må tage bestik af.

De velkendte pletter i marken med ”sovende” roer i mistrivsel er mange roedyrkere blevet opmærksomme på gennem de seneste år. Ved kraftige infektioner er det ikke ualmindeligt med udbyttetab på 30-40 pct. Dette er godt belyst i en lang række uvildige forsøg.

Det værste på langt sigt er imidlertid ikke de områder, hvor angrebet tydeligt kan konstateres. Her gives nemlig, via sortsvalget, effektive løsninger på problemet. Problemets betydning for indtjeningen i markbruget er større, der hvor man ikke er opmærksom på problemet.

Derfor er det en god ide, at gå markerne igennem inden optagning og registrere, hvor væksten i roerne ikke er optimal. Netop i år, hvor forholdene sidst på sommeren og først på efteråret har været relativt tørre, er det let at identificere disse pletter med nedsat vækst. Ses små lyse citronformede cyster (0,5-1 mm) på rødderne behøver man ikke være i tvivl om, at det er nematoder, som forårsager denne misvækst.

 

Ha´en strategi – og følg den

Som ved de fleste typer problemer er det bedst at have en strategi for hvordan man har tænkt sig at komme problemet til livs.

Her er det vigtigt, som det første ikke at acceptere lave udbytter i marken. Når aktiviteterne i markbruget ellers udføres optimalt, er det jo ærgerligt ikke at høste udbyttet af de dyrkningsmæssige anstrengelser.

Et af de vigtigste elementer i din strategi mod nematoder vil være dit sortsvalg, og det er et faktum, at der findes effektive sorter, som hindrer opformeringen af nematoder.

I valget mellem de tolerante sorter, Julietta og Adrianna KWS på den ene side og de såkaldte NE-sorter (Nematode Escape-sorter), Plexus, Angus med flere på den anden side, er det vigtigt at huske, at opformeringen af nematoder for NE-sorterne er præcis den samme, som de almindelige sorter. En sådan opformering kan meget vel betyde, at bestanden af nematoder i jorden (målt som æg og larver pr. kg jord) øges med op til ti gange efter en gang dyrkning af roer!

Hold, så vidt muligt, ”styr på” dine udbytter i de enkelte marker og i de enkelte markafsnit. Kun herigennem har du mulighed for at sætte specifikt ind, hvor der måske er begyndende problemer.

Med til din strategi mod roecystenematoder kunne også høre en konsekvent brug af efterafgrøder som gul sennep eller olieræddike, forud for roer.

Om du vil satse på konsekvent udtagning af jordprøver til analyse eller om du vil lade din egen risikovurdering råde med hensyn til sortsvalg, ja det er måske et temperamentsspørgsmål.

 

Analyse – skal, skal ikke

Det er altid godt at vide om man har et problem eller ej. Den sikre vej til denne viden er udtagning af jordprøver med efterfølgende laboratorieanalyse efterfulgt af resultatvurdering.

Fordelen ved analyse er, at man relativt hurtigt kan få klar besked om man har et problem eller ej. Der er imidlertid også et par ulemper.

For det første er både prøveudtagning og analyser relativt kostbare. For det andet varierer bestanden i jorden ofte væsentligt. Det betyder, at det kan være svært at opnå en sikker samlet værdi for jordens infektionsgrad. Er tallene i en mark stærkt varierende kan slutresultatet blive en lav værdi for infektion, som resultatet af sammenblanding af mange delprøver med måske en enkelt prøve med høj værdi.

 

Udtagning af jordprøver

Har man besluttet sig for at få taget jordprøver til analyser, bør man starte med at inddele sine arealer i forhold til humus- og lerindhold.

Lav herefter en plan for udtagning af jordprøver i hver enkelt mark, hvor der på kort indtegnes lavninger, sandpletter og problemområder. Som udgangspunkt udtages prøver med en tæthed, som svarer til 5-20 ha pr. prøve, afhængig af formål.

Ved selve prøveudtagningen er det vigtigt at være opmærksom på nogle få grundregler. For det første er det vigtigt at udtagninger sker fri af forager og markkanter. Dernæst bør prøveudtagninger som hovedregel udføres skråt i forhold til dyrkningsretningen, for at undgå effekt af opkoncentrering som følge af maskinspredning.

Jordprøverne bør udtages i konstant udtagningsdybde. Mange delprøver (mindst 12-15 stik pr. prøve) skal sikre, at udjævne variationen. Hvis ikke hele den samlede prøve anvendes, bør der blandes grundigt inden udtagning af en delprøve. Udtagningen bør ske i ”ruter”, fx i zigzag, i stedet for punkter, dette for at sikre den bedst mulige områdedækning. Det er vigtigt at anvende rent prøveudtagningsudstyr og emballage. Og husk, at prøverne skal holdes i skygge og straks efter prøveudtagning bringes på køl.

Prøverne bør som udgangspunkt udtages med GPS. Så kan man nemlig senere finde tilbage og udtage samme sted ved næste prøveudtagning.

 

DK_2009casper

Kvaliteten af analyserne bliver ikke bedre end kvaliteten af din prøveudtagning. Ved udtagning med GPS har du mulighed for at vende tilbage til præcis samme prøveudtagningssteder, det giver mulighed for sammenligning over tiden. KWS Scandinavia yder tilskud til dine analyser. Se mere på KWS analysekampagne 2009 .


 
KWS