KWS
   
 

Risikovurdering og monitering

En del af din nematodstrategi kan være at foretage en praktisk risikovurdering

 

Af Konsulent Elo West Larsen, KWS Scandinavia A/S

 

Analyser eller risikovurdering – eller en kombination af begge. Der er flere veje at gå, når man skal foretage den indledende vurdering af nematodproblemets omfang i markbruget.

Ofte har driftslederen en fornemmelse for problemets omfang, som tager udgangspunkt i sædskifteforhold, visuel bedømmelse i marken samt høstudbytte. Men fra fornemmelse til eksakt viden er der ofte et stykke vej.

Praktisk løsning

Som et første initiativ til at danne sig et overblik over nematodproblemets omfang på bedriften kan anvendes isåning af effektivt tolerante roesorter på hele roearealer.

Isåning af fx to rækker Julietta på hele roearealet er en yderst billig første ”screening” af problemets omfang.

Billedet herunder viser en mark, hvor landmand Eigil B. Kofoed fra Østlolland har fyldt to af såmaskinens såhuse med frø af KWS-sorten JULIETTA.

Metoden er i princippet udgiftsneutral for landmanden, bortset fra den lille merpris på frø samt nogle få procent lavere udbytte i de to roerækker – vel at mærke i områder der er fri for nematoder. På arealer, hvor der er nematoder vil merudbyttet i de to rækker med Julietta, ifølge uvildige forsøg, være 25-30 pct.

Samlet set må metoden betragtes som meget værdifuld, fordi den praktisk talt ikke koster noget og fordi den giver et rigtigt godt billede af sorternes trivsel i marker, hvor man forventer der er risiko for nematodangreb. Med den nyeste sort Adrianna KWS opnås tilmed et endnu bedre udbytte, hvor der ikke er nematoder.

 

DK_nematodtolerante-sorter

Med isåning af to rækker effektivt tolerante roesorter: Julietta eller den nye (prøve)sort Adrianna KWS, gives en god visuel bedømmelse af roernes trivsel i marken. Metoden kan bruges som en første ”screening” af problemets omfang. ”Risikopletter” kan indtegnes på markkortet og man er et skridt foran, når man eventuelt senere vælger at udtage jordprøver til analyse.

 


 
KWS