KWS
   
 

KWS Scandinavia A/S udvider med kartofler

KWS Scandinavia udvides nu med en ny division med fokus på kartoffelavl. Den nye kartoffeldivision er formelt en ny gren på den dynamiske skandinaviske KWS-afdeling.

Den nye gren videreføres fra det tysk-hollandske samarbejde om kartoffelavl. Et samarbejde, som består af det hollandske Van Rijn B.V. og det tyske KWS Saat AG. Målet med dette samarbejde er, at samle kræfter om forædling og skabe synergi mellem de to koncerner i hele verden.

 

KWS Scandinavia A/S har været den officielle juridiske enhed i Skandinavien siden 2007, men hele virksomheden KWS har i flere år været meget aktiv på det danske marked, primært med salg af frø til sukkerroer samt salg af udsæd til korn og majs. Og nu altså også med kartoffelsorter.

KWS har således i dag flere højtydende sorter på markedet som fx Inova, Piccolo Star og Satellite. Desuden er der en række nye sorter på vej. Det gælder fx sorterne Ramos, Perlin og Biogold. Van Rijn KWS har Konstant fokus på udvikling og innovation af nye kartoffelsorter, som dækker behovet i skiftende markeder.

KWS Saat AG   har sammen med Van Rijn AB  i dag et netværk i mere end 70 lande og forventer derfor udover produktion af læggekartofler i Danmark til de skandinaviske markeder, også en produktion af læggekartofler til eksport.

Se eventuelt mere på www.kws-potato.com  
Særligt interesserede kan henvende sig til

Jesper Blaabjerg
KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle
Denmark

Phone: +45 5484 3211
Mobil: +45 2020 9953

E-mail: jesper.blaabjerg@kws.com


 
KWS