KWS
   
 

Nematodeprøver

Som I måske ved, er vi i fuld gang med at tage natodeprøver på jeres jorde. Vi har igen i år allieret os med Casper Szilas, som står for selve udtagningen af prøverne. Efter prøveudtagning sender vi prøverne videre til Einbeck i Tyskland, hvor de egentlige analyser udføres. Vi skal nu gøre opmærksom på, at vi ikke længere kan garantere, at analyserne forligger inden næste bestilling af roefrø i januar, 2011. På trods af dette, vil vi naturligvis gerne fortsætte prøveudtagning (så vidt vejret tillader) på arealer til den næste og efterfølgende roesæson.

 

 
KWS