KWS
   
 

Mål

Indtil 70’erne havde høje udbytter samt tilpasning til den stigende mekanisering i dyrkningen den højeste prioritet.

I 80’erne fik resistensforædling mod sygdomme og skadedyr samt forbedring af forarbejdningskvaliteten øget betydning.

I løbet af 90’erne og frem til i dag er flere forædlingsmål kommet til: forbedring af næringsstofeffektivitet og egnethed til Low-Input dyrkning samt anvendelsesmuligheder inden for Non-Food området.

Oversigt over forædlingsmål:

Udbytte

 • Sukkerudbytte
 • Energiudbytte
 • Kerneudbytte

Kvalitet

 • Forarbejdning
 • Ernæring
 • Fodring
 • Non-Food / Genvoksende råstoffer

Modstandsdygtighed

 • Sygdomme (svampe, virus, bakterier)
 • Skadedyr (insekter, nematoder)

Næringsstofeffektivitet

 • Kvælstof
 • Phosphor

Dyrkningsegenskaber

 • Standfasthed
 • Enkimethed
 • Stokløbningsresistens

Forædlingsmæssigt vigtige egenskaber

 • Kontrolleret bestøvning

 

 


 
KWS