KWS
   
 

KWS Scandinavia A/S

En firma profil

 

DK_2008_Brosch_Titel

Seriøs forædler til det danske marked.

KWS Scandinavia A/S blev stiftet per 1 Juli 2007. KWS Scandianvia A/S er et nyt datterselskab af KWS SAAT AG, som vil repræsentere produkter fra Forædlings programmer i Tyskland, Polen, Frankrig og England. KWS koncernen er en ren forædlingsvirksomhed, som arbejder med  udvikling af nye sorter indenfor Roer, Majs, Raps og Korn.

 

KWS Scandinavia vil lægge vægt på følgende

  • Sikre vækst i planteproduktionen ved at gå forrest i innovations processen
    • fokus på resistens
    • fokus på det økonomisk bedste resultat
    • fokus på øget segmentering af markedet for bredere anvendelse af vores landbrugsprodukter
  • Gennem eget forsøgsnetværk at udvælge sorter netop til det danske marked.
  • Give optimal teknisk produkt support til landbruget, rådgivningen og grovvaren.

 

Kommunikation er fremtiden

KWS Scandinavia A/S vil lytte til og respondere på kravene fra landbruget og landbrugsindustrien. For os vil information og kommunikation være det centrale i alle vores forretningsrelationer. Med kombinationen af erfaring, ekspertice samt dybere produkt kendskab vil vores medarbejdere professionelt rådgive alle, som har med vores produkter at gøre. Endvidere vil kommunikationen som en selvfølge foregå gennem brancheblade samt via internettet, men også demo dage og gruppemøder vil være aktuelt


 
KWS