KWS
   
 

Forædling

Målet for planteforædlingen er at tilpasse kulturplanter efter menneskets behov. Enhver aktivitet inden for udvalg og selektion er en indgriben i plantens genom. Og dette har fundet sted igennem mere end 8000 år.

Planteforædlingen omfatter:

  • Vedligeholdelse af etablerede sorter
  • Fortsat videreudvikling af kulturplanter, som udgør grundlaget for vores næringsmidler

De stigende krav til dyrkningsegenskaber, videreforarbejdning – og som et langsigtet projekt – udvidelse af indholdsstoffer giver impulser til fremtiden.

Plantens genetiske grundlag er basis for denne udvidelse af egenskaber. Gennem en nykombination af gener eller udvidelse af kulturplantens genetiske grundlag bliver det muligt at opfylde de stillede krav. Det er planteforædlingens opgave at sikre dette.

For yderligere spørgsmål kontakt venligst:

Nora Wehner
KWS SAAT SE
Grimsehlstr. 31
Postfach 1463
D-37555 Einbeck
Germany
Phone: ++495561 / 311 – 1367
e-mail: Nora.Wehner@kws.com


 
KWS