KWS
   
 

Bayer og KWS videregiver første licens for herbicid-tolerante sukkerroer til SESVanderHave

Samarbjede om nye muligheder i roedyrkningen

Einbeck, 08.06.2017
No. 32 | msc

  • Sukkerroefrøproducenten SESVanderHave kan udnytte CONVISO® SMART teknologien
  • CONVISO® SMART muliggør en mere fleksibel og miljøvenlig dyrkning

KWS SAAT SE og  Bayer AG har givet adgang til en langtids-licens for deres nye CONVISO® SMART dyrknings-system for sukkerroer til den belgiske sukkerroe frøforædlingsvirksomhed SESVanderHave. Teknologien er baseret på forædling af sukkerroesorter, som er tolerante over for herbicider af ALS inhibitor klassen, som giver en bredspektret ukrudtskontrol.

 

CONVISO® SMART-systemet vil give landmænd en ny mulighed for at gøre sukkerroedyrkningen lettere, mere fleksibel med hensyn til behandlingsvindue for herbicidsprøjtning og på samme tid med en mere miljøvenlig profil. Teknologien vil indledningsvis være tilgængelig til næste år for landmænd, fortrinsvis i Øst- og Nordeuropa og vil herefter, fra 2019/2020, blive udbredt i andre hovedmarkeder som Tyskland, Frankrig, og Polen.

“Aftalen med SESVanderHave er den første licens som KWS og Bayer videregiver til dette nye dyrkningssystem. Flere licenser for CONVISO® SMART forventes at følge”, siger Sabine Stolz, Global Segment Manager for soyabønner, raps og sukkerroer fra  Bayer Crop Science. “Vi ønsker, at så mange forædlere som muligt får adgang til denne teknologi. Hvis de førende frøleverandører samarbejder om at udvikle den nye teknologi, vil mange landmænd få mulighed for at høste fordelene af denne. Med SESVanderHave har vi nu en stærk partner med mange års erfaring I sukkerroeforædling og -dyrkning, som vil være i stand til at bidrage afgørende i dette felt”.

“Vi er glade for, at have opnået denne aftale med Bayer og KWS, som giver os adgang til CONVISO® SMART teknologien,” forklarer Rob van Tetering, CEO for SESVanderHave. “Vi vil snart introducere vores hybridsorter med CONVISO® SMART teknologien i markedet. Den nye teknologi muliggør, at sukkerroedyrkere og sukkerindustrien bliver mere effektive og konkurrencedygtige i forhold til sukkerrør og andre afgrøder“.

Dr. Peter Hofmann, bestyrelsesmedlem i KWS, tilføjer: “CONVISO® SMART er en virkelig nyskabelse for sukkerroedyrkningen, som tillader ukrudtsbekæmpelse med lavere dosering af ukrudtsmiddel og med færre sprøjtninger. Vi ønsker, at alle forædlere skal have adgang til denne teknologi. Vedvarende forskning er nødvendig for at holde sukkerroerne på højt niveau i forhold til konkurrencedygtighed mod andre sødestoffer. God resistensstyring er afgørende for at fastholde fordelene ved systemet på langt sigt. Vi vil engagere alle interessenter, så som forsøgsvirksomheder og landbrugsrådgivning for at sikre dette mål”.

De nye sukkerroerplanter har en naturligt forekommende forandring i et enzym, som indgår i biosyntesen af essentielle aminosyrer. Gennem udvikling blev sukkerroer med denne, spontant forekomne, genændring specifikt selekteret og anvendt til den videre forædling.


 
KWS