KWS
   
 

Stort fremmøde til de fire fyraftensmøder med BASF og KWS

KWS vil gerne sige tak til de mange fremmødte der har været til vores fire BBQ aftener i uge 35.

 

 

Vejret var med os med solskin og sensommer temperaturer.

Over de fire dage har vi haft over 200 roedyrkere samlet, til nogle møder med fagligt input fra landmandsværter, lokale planteavlskonsulenter, Nordic Sugar, samt BASF og KWS.

 

Vi fik vendt mange emner, såsom hvordan vores dyrkningssæson er forløbet indtil nu, hvad har vi lært, hvad kan vi tage med til næste år, og hvad er den aktuelle status på svampe i marken,

hvor både lokale planteavlskonsulenter og BASF havde gode input til. BASF og KWS fik fortalt om produktvalg både til ukrudts- og svampebekæmpelse i sukkerroer. Ligeledes blev

hovedpunkterne for de forskellige roesorter gennemgået. Det kommende sortsvalg blev vendt og det blev nævnt, at KWS har den bedste sygdomsprofil i markedet.

 

Til slut blev de dejlige aftener rundet af med en god bøf, samt et godt glas rødvin – selvfølgelig lige ude midt i roemarken!   

 


 
KWS