KWS
   
 

KWS IRINA – markedets mest afsætningssikre maltbygsort

KWS IRINA er blandt de fuldt anerkendte sorter i det Franske CBMO (Comite Biere Malt Orge), som består af store internationale bryggere og maltere, hvilket er med til at sikre den internationale afsætning. Også herhjemme er KWS IRINA fuldt anerkendt af både danske bryggere samt maltere. Tilsammen gør det den til markedets mest afsætningssikre maltbygsort.

Figur 1. CBMO’s liste over foretrukne maltbygsorter, hvor KWS IRINA er helt i top og fuldt anerkendt.

Sammenlignet med markedets andre anerkendte sorter udmærker KWS IRINA sig derudover især ved:

Markedets bedste stråstyrke – med mindre strå- samt aksnedknækning til følge.

Forbedret sygdomsresistensprofil med Mlo, meget lille modtagelighed overfor bladplet samt resistens overfor begge racer af havrenematoder.

■ Et højere udbytte gennem alle de 5 år, sorten har været afprøvet i DK.

Figur 2. Aks- og strånedknækning i KWS IRINA og konkurrerende sorter i DK, karakter 0-10, hvor 0 er bedst. Det fremgår tydeligt at KWS IRINA har markedets bedste strå!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KWS