KWS
   
 

Kolbemajs

KOLBEMAJS

Kolben - den bedste del af majsen

Kolben er den mest energirige og lettest fordøjelige del af majsplanten. Hvis du stiller ekstra høje krav til energiindholdet i dit grovfoder og samtidigt vil have et grovfoder med lav fyldeværdi, er kolbemajs det perfekte valg. Derfor mener vi, at alle højtydende besætninger, jerseybesætninger og slagtekalve bør planlægge med kolbemajs, hvis fodrings- og silosystem gør det muligt.

Find den bedste sort til kolbemajs

Udbyttet som FEN som kolbemajs kommer fra udbytte af energi fra kernerne. Det bedste billede af udbyttet får du fra sorternes udbytte af stivelse, da der stort set ikke kommer energi fra kolbens spindel og svøb. Ud over stivelsen bør du se efter udbyttet af protein, som også følger med kernerne, men du skal lægge størst vægt på udbyttet af stivelse.

Nedenfor er vist det gennemsnitlige udbytte i stivelse og protein af de "meget tidlige" og "tidlige" sorter som har været med i landsforsøgene i 2014, 2015 og 2016. Vi bruger kun tallene fra det varme område, da det er år med gode forhold, at du kan overveje at høste majsen som kolbemajs.

Meget tidlige sorter er vist med gul markering
Tidlige sorter er vist med blå markering

 

CCM varieties 2014 to 2016 starch and protein yield

Vi bemærker, at de bedste meget tidlige sorter kan følge med de tidlige sorter i udbyttet af stivelse. Derimod kniber det generelt at følge med i udbyttet af protein. Det kan skyldes, at de meget tidlige sorter standser optagelsen af kvælstof fra jorden lidt før, og derfor ikke har så meget kvælstof at omdanne til protein. 

Meget tidlige sorter:
Vælger du blandt de "meget tidlige" sorter, så har du den største sikkerhed for at kunne høste majsen som kolbemajs. I den gruppe giver Kainoas, Sergio KWS den bedste kombination af udbytte af stivelse og protein. Da de to sorter ligger med de højeste udbytter af foderenheder som helsæd, får du ikke bedre tidlige sorter, når du vil have fleksibilitet mellem heldsæd og kolbemajs. Augustus KWS som er topsorten til helsæd har et meget højt udbytte i stivelse, og kan derfor også anvendes til kolbemajs.

Tidlige sorter:
Har du rigtigt sikre forhold for dyrkning af majs, så kan de "tidlige" sorter normalt anvendes til kolbemajs. I denne gruppe udmærker Martinez KWS sig ved et meget højt udbytte af både stivelse og protein, og da Martinez KWS samtidigt ligger helt i top til helsæd, anser vi sorten som den absolut bedste "tidlige" sort til kolbemajs.

 

 

Fleksible sorter til kolbemajs


 
KWS