KWS
   
 

Majshelsæd

Majshelsæd er et rigtigt godt og billigt grovfoder
Majshelsæd har en sikker plads i grovfoderforsyningen til danske malkekøer, både fordi anvendelsen og håndtering er enkel og effektiv, men sikkert lige så meget fordi majshelsæden er stabil gennem hele fordringssæsonen og derfor ikke giver mange skift i fodringen. At majshelsæd samtidigt kan laves til en meget konkurrencedygtig pris - også når alt regnes med, er der ikke noget at sige til, at majshelsæd har så dominerende en plads i grovfoderforsyningen.

Majshelsæd fylder meget i den foderplan - så vælg rigtigt når du vælger sort

Gå efter højt indhold af stivelse
Alle er enige om, at det er stivelsen i majsen, som får køerne til at producere meget mælk til køletanken. Stivelse er simpelthen den vigtigste energi til mælkeproduktion. Derfor er den bedste strategi at gå efter sorter, der har et højt indhold af stivelse, som alle køer uanset race og ydelses-niveau kvitterer fuldt ud for. Omkring en tredjedel af cellevæggene passerer vommen som ufordøjelige fibre, der ikke bidrager med energi. Mængden af ufordøjelige fibre bliver hurtigt den faktor, som begrænser optagelsen af grovfoder. I en ration med græs får koen alle de cellevægge, hun skal bruge for at have en god vomfunktion. Derfor bør du til fodring sammen med græs vælge majs med højt indhold af stivelse og lavt indhold af NDF. Den kombination finder du i majssorterne fra KWS.

Fordøjelighed af stivelse er altid sikker
Stivelsens fordøjelighed varierer ikke fra år til år, men fordøjeligheden af cellevæggene har store udsving mellem årene - både som helhed og hos de enkelte sorter. Det betyder, at du må regne med stor usikkerhed omkring fordøjelighedligheden mens du kan regne sikkert med stivelsen.Ved kun at fokusere på sorter med højt udbytte af stivelse og lavere indhold af cellevægge sikrer du stabilitet både i energiudbytte og kvalitet af majshelsæden.

KWS-sorterne topscorer i stivelse – år efter år
KWS forædler majs til helsæd med høje udbytter af stivelse. Vi har derfor en række højtydende sorter, som giver store udbytter af stivelse og et lavt indhold af ufordøjelige fibre. Landsforsøgenes sortsoversigt har haft en KWS-sort som topscorer i stivelsesudbytte siden 2005, og ofte har der været en KWS-sort på andenpladsen. Hvis du har brug for en stivelsesrig sort, så er KWS sorter det bedste udgangspunkt.

Få det hele med inden du vælger sort
Når du skal vælge sorter, kan du derfor med fordel vælge en af vores sorter, som også har andre gode egenskaber til din mælkeproduktion. Få mere værdifuldt protein med. Udover at få et højt indhold af stivelse ved at vælge en sort fra KWS kan du også sikre dig et højt indhold af protein. I landsforsøgene varierede proteinudbyttet i sorterne til majshelsæd fra 1000 kg/ha til 1400 kg/ha. Det vil sige, at de bedste med hensyn til protein gav 40 % mere protein. Omsat til prisen på protein i kraftfoder svarer det til en merværdi på godt 1.000 kroner pr. hektar. Hvis du ønsker højt udbytte af protein, så husk, at KWS har sorterne til helsæd med højest indhold af protein.

Vælg sort ud fra majsandelen i foderrationen 
Det er en god strategi at tage udgangspunkt i den andel, majshelsæden skal udgøre af foderrationen. Indgår majshelsæd med op til to tredjedele af grovfoderet på tørstofbasis, kan du fastholde fokus på sorter, der leverer størst mængde stivelse og dermed mest energi pr. kg tørstof. Er andelen af majs over to tredjedele af grovfoderet, bør du også have fokus på kvaliteten af restplanten i form af mængden af ufordøjelige fibre (iNDF). Har du mindre end 50 procent majs i foderrationen, er erfaringen, at du med fordel kan øge andelen med af majshelsæd, og bedst med sorter, der har det højeste indhold af stivelse.

 

 

Sorter til helsæd


 
KWS