KWS
   
 

Majsforædling

Udvikling af nye majssorter er rettet mod anvendelse af majs til både:
Helsæd
Kolbemajs
Kernemajs

men fælles for alle programmerne er en meget stærk fokus på kolben og kernerne som leverer den  stivelse som gør majs til så værdifuld et foder.
 

 

Fra troperne til danske marker
Majsen kommer oprindeligt fra topiske forhold og er tilpasset høje temperaturer og høj lysindstråling. Det betyder, at den danske sommer ikke tilbyder majsen de bedste forhold. Vores forædling skal derfor udvikle majsen, så den er bedre tilpasset dyrkning i det danske klima. Forædlingen retter sig mod de problemområder som kan koste dig udbytte eller som kan øge din risiko i dyrkningen af majs - uanset om det er til helsæd, kolbe- eller kernemajs. Det er vores mål, at majs bliver en både sikker og meget konkurrencedygtig afgrøde, som giver en stabil og billig produktion af foder.

Fremspiring og etablering
Majsen er tilpasset en lun jord, og spirer ikke godt i kold jord. Udvælgelse af sorter, der har tidligere fremspiring, kraftig spiringsenergi og hurtigere etablering i foråret, giver dig en længere vækstsæson og dermed et højere udbytte potentiale.
Kuldetolerance og vækst under kolde forhold
Kuldeperioder og nattefrost i foråret efter såning eller i efteråret kan tage toppen af majsudbytterne, Med mindre at sorten har en forbedret kuldetolerance, kan du midste over 25 % af dit udbytte i år, hvor kulden ikke vil slippe taget i majsen Forædlingen retter sig mod tidlighed og kraftig vigør i foråret, selv under kolde forhold. Fokus på tidlig indlejring af stivelse i kolberne sikre dig en god kvalitet, selv i år med tidlige frost i høstmånederne. Samtidigt er høj fotosyntese ved lave temperaturer med til at sikre både et højt udbytte og en god kuldetolerance.

Tørkeresistens og bladsundhed
Der er lang tid fra fremspiring til høst, og vi skal sikre os at majsen kommer godt igennem sommeren og at bladene er i stand til at lave en effektiv fotosyntere hele efteråret frem til høst. Det betyder, at majsen skal have en høj tørkeresistens og at vi skal udvælge sorter med sunde blade, også selv om der bliver et højt smittetryk for bladsvampe.

Standfasthed og høstbarhed
Indhøstningen af majsen foregår normalt i en periode, hvor tidspresset er højst. Samtidigt er der involveret en række maskiner og kørere, og enhver afbrydelse eller forsinkelse koster ekstra. Derfor skal indhøstningen ske ubesværet af lejesæd eller nedknækninger.
Sorter der har høj standfasthed, også når vejret ikke lige er med majsen, kan give dig store fordele og være med til at sikre dig den bedste totaløkonomi.

 


 
KWS