KWS
   
 

Såtidspunkt for hybridrug

Hybridrug kan sås hele efteråret, når udsædsmængderne i dyrkningsvejledningen følges. Det anbefalede optimale såtidspunkt er d. 10. september, med en variation fra d. 5. til d. 15. september. Ønsker man at begynde såningen tidligere, kan hybridrugen etableres allerede sidst i august. Man skal i så fald være opmærksom på at rugen kan vokse voldsomt i efteråret. Vækstpunktet kan derved risikere at sidde for højt med en følgende risiko for vinterskade. Desuden er der risiko for at en meget kraftig bladmasse angribes af sneskimmel.

  

 

 
KWS