KWS
   
 

KWS studietur til Einbeck 22-23 maj, 2013 (Sukkerroer)

Et nyt roeår står for døren, måske med udsigt til højere udbytter end nogensinde. KWS har igen i år haft et forholdsvis godt salg af roefrø. Tak for det.

I lighed med tidligere år arrangerer KWS igen i år en studietur til Einbeck i Tyskland. På turen vil alle deltagere blive opdateret om den nyeste udvikling inden for frøproduktion og teknologi. Der bliver lejlighed til at drøfte aktuelle udfordringer og problemstillinger med vores forædlere, vi forventer at komme til at se forsøgsparceller de nye roetyper, som kan tåle visse mini-midler og så besøger vi et biogasanlæg, som ”fyrer” med roer.

De heldige vindere af billetter til turen er primært de roedyrkere, som returnerede vores svarkort fra brochuren ved juletid.

Vi har nævnt, at de heldige vindere ville blive offentliggjort på vores hjemmeside her i det nye år. Vi har dog i stedet besluttet, at sende et brev til de heldige vindere i stedet. Så har du indsendt svarkortet ved juletid er du stadig med. Kig efter posten sidst på uge 8 og giv straks besked, om du faktisk ønsker at deltage. Deltagelse betinger tilbagemelding efter først-til-mølle-princippet.


 
KWS